Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5397
UUID βάσης δεδομένων: c970755c-a49b-4dac-821b-d13b9e5fea64
Όνομα: Αναλιόντας
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Analyonda
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Analiontas
Αναλιόντας
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Analyonda
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 17.907,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.057,5 2.410,0 5.200,0 4.240,0
33,8% 13,5% 29,0% 23,7%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
22,00
1.130,00
1,9%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
32,00
1.642,00
1,9%
Ναχιγιές Ορεινής:
32,00
1.652,00
1,9%
Ναχιγιές Ορεινής:
60,00
3.136,00
1,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
759,50
37.190,00
2,0%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
6.057,50
638.339,00
0,9%
Ναχιγιές Ορεινής:
15,00
1.074,00
1,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
29,00
1.639,00
1,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
125,00
11.055,00
1,1%
Ναχιγιές Ορεινής:
29,00
1.607,00
1,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.410,00
208.330,00
1,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
5.200,00
294.140,00
1,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
16,00
989,00
1,6%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
290,00
12.640,00
2,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
4.240,00
209.177,00
2,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
17.907,50
1.349.986,00
1,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναλιόντας 565,00
Γυναίκα του Mehmed γιου του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναλιόντας 60,00
Mustafa γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναλιόντας 130,00
Halil γιος του Ramazan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναλιόντας 2.080,00
Γυναίκα του Halil γιου του Ramazan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναλιόντας 200,00
Hasan γιος του Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναλιόντας 1.025,00
Mehmed γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναλιόντας 1.170,00
Elhac Mehmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναλιόντας 1.160,00
Γυναίκα του Elhac Mehmed γιου του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναλιόντας 1.050,00
Γιωρκής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αναλιόντας 175,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 60 759,50 6.057,50
002   γη με βλάστηση 49 747,50 5.927,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 30 106,50 2.687,50
004   αμπέλι 25 102,00 2.575,00
005   αμπέλι (bağ) 25 102,00 2.575,00
006   δημητριακά 4 3,50 62,50
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 3 3,00 60,00
008   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 1 0,50 2,50
009   καλαμιώνας (kamışlık) 1 1,00 50,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 19 641,00 3.240,00
011   κήπος (bağçe) 1 1,00 30,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 18 640,00 3.210,00
013   άλλη χρήση γης 11 12,00 130,00
014   αλώνι (harman) 11 12,00 130,00
015   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 10,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 15 125 2.410,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 15 125 2.410,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 1 20,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 9 75 1.500,00
005   ελιά (zeytun 2) 4 40 800,00
006   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 1 9 90,00
007   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 1 9 90,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 29 29 5.200,00
002   σπίτι (hane) 26 26 4.600,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 80,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 50,00
005   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 1 1 50,00
006   αγροτικά κτήρια 2 2 100,00
007   μάντρα (mandıra) 2 2 100,00
008   τμήμα κτηρίου 1 1 500,00
009   δωμάτιο 1 1 500,00
010   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 10 284 2.740,00
002   πρόβατα (agnam) 6 280 2.240,00
003   βόδι (öküz) 4 4 500,00
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 18, 2019, 11:51 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αναλιόντας. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5397/ στις 24/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό