Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5398
UUID βάσης δεδομένων: 0aa167f4-9c71-4fa2-a5bb-727d4860a1da
Όνομα: Κοκκινοτριμιθιά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Tirimitya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kokkinotrimithia
Κοκκινοτριμιθιά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kokkini Trimithia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 12.150,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
4.899,0 435,0 3.580,0 3.236,0
40,3% 3,6% 29,5% 26,6%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
25,00
1.130,00
2,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
29,00
1.642,00
1,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
29,00
1.652,00
1,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
48,00
3.136,00
1,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
818,50
37.190,00
2,2%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
4.899,00
638.339,00
0,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
4,00
1.074,00
0,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
26,00
1.639,00
1,6%
Ναχιγιές Ορεινής:
26,00
11.055,00
0,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
26,00
1.607,00
1,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
435,00
208.330,00
0,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
3.580,00
294.140,00
1,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
12,00
989,00
1,2%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
224,00
12.640,00
1,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
3.236,00
209.177,00
1,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
12.150,00
1.349.986,00
0,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χριστόδουλος γιος του Γιαννή Ραφαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοκκινοτριμιθιά 395,00
Σολωμός γιος του Παρασκευά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοκκινοτριμιθιά 280,00
Γιαννής γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοκκινοτριμιθιά 350,00
Παρασκευάς γιος του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοκκινοτριμιθιά 1.410,00
Παυλής γιος του Παρασκευά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοκκινοτριμιθιά 356,00
Παρασκευάς γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοκκινοτριμιθιά 510,00
Σταυρινός γιος του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοκκινοτριμιθιά 665,00
Γιωρκής γιος του παπά Νικολού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοκκινοτριμιθιά 1.300,00
Παυλής γιος του Ραφαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοκκινοτριμιθιά 200,00
Γιωρκής γιος του Κουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοκκινοτριμιθιά 1.260,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 48 818,50 4.899,00
002   γη με βλάστηση 40 781,50 4.669,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 12 4,50 1.170,00
004   δημητριακά 1 1,00 20,00
005   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 1,00 20,00
006   καλαμιώνας (kamışlık) 11 3,50 1.150,00
007   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 28 777,00 3.499,00
008   αγροτεμάχιο (tarla) 28 777,00 3.499,00
009   άλλη χρήση γης 7 7,00 80,00
010   αλώνι (harman) 7 7,00 80,00
011   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 30,00 150,00
012   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 30,00 150,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 4 26 435,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 5 15,00
003   μουριές (dut eşcarı) 1 5 15,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 3 21 420,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 18 360,00
006   ελιά (zeytun 2) 1 3 60,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 26 26 3.580,00
002   σπίτι (hane) 26 26 3.580,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 7 219 1.986,00
002   πρόβατα (agnam) 5 217 1.736,00
003   βόδι (öküz) 2 2 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 19, 2020, 2:16 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κοκκινοτριμιθιά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5398/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό