Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5399
UUID βάσης δεδομένων: 7b27199f-8481-438f-abf5-3b79f3a9a94d
Όνομα: Έγκωμη (Λευκωσίας)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Enkomi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Egkomi (Lefkosias)
Έγκωμη (Λευκωσίας)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Enkomi
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 19.751,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
10.831,0 780,0 5.240,0 2.900,0
54,8% 3,9% 26,5% 14,7%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
26,00
1.130,00
2,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
38,00
1.642,00
2,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
38,00
1.652,00
2,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
20,00
3.136,00
0,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
383,75
37.190,00
1,0%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
10.831,00
638.339,00
1,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
10,00
1.074,00
0,9%
Ναχιγιές Ορεινής:
34,00
1.639,00
2,1%
Ναχιγιές Ορεινής:
57,00
11.055,00
0,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
35,00
1.607,00
2,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
780,00
208.330,00
0,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
5.240,00
294.140,00
1,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
7,00
989,00
0,7%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
302,00
12.640,00
2,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.900,00
209.177,00
1,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
19.751,00
1.349.986,00
1,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Σάββας γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Έγκωμη (Λευκωσίας) 1.900,00
Γυναίκα του Σάββα γιου του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Έγκωμη (Λευκωσίας) 160,00
Κόρη του Σάββα γιου του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Έγκωμη (Λευκωσίας) 380,00
Δημήτρης γιος του Παρασκευά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Έγκωμη (Λευκωσίας) 990,00
Δημήτρης γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Έγκωμη (Λευκωσίας) 322,00
Λευτέρης γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Έγκωμη (Λευκωσίας) 248,00
Γυναίκα του Λευτέρη γιου του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Έγκωμη (Λευκωσίας) 100,00
Σταύρος γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Έγκωμη (Λευκωσίας) 240,00
Γυναίκα του Αναστάση γιου του Συμεών
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Έγκωμη (Λευκωσίας) 80,00
Αναστάσης γιος του Συμεών
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Έγκωμη (Λευκωσίας) 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 20 383,75 10.831,00
002   γη με βλάστηση 17 158,75 7.466,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 3 80,25 4.006,00
004   βαμβάκι 1 40,00 3.000,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 40,00 3.000,00
006   δημητριακά 2 40,25 1.006,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 40,00 1.000,00
008   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 0,25 6,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 14 78,50 3.460,00
010   κήπος (bağçe) 1 1,00 100,00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 12 71,50 2.860,00
012   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab kuyusu ile bağçe) 1 6,00 500,00
013   άλλη χρήση γης 2 2,00 20,00
014   αλώνι (harman) 2 2,00 20,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 223,00 3.345,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 223,00 3.345,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 10 57 780,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 2 16 50,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 15 45,00
004   μουριές (dut eşcarı) 1 1 5,00
005   ελιά (όλα τα είδη) 7 35 700,00
006   ελιές (zeytun eşcarı) 1 1 20,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 5 32 640,00
008   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 1 2 40,00
009   συκιές 1 6 30,00
010   συκιές (incir eşcarı) 1 6 30,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 34 35 5.240,00
002   σπίτι (hane) 32 32 5.190,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 2 180,00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 40,00
005   μάντρα (mandıra) 1 1 40,00
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 2 10,00
007   κυψέλη (ari kovani) 1 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 7 302 2.900,00
002   πρόβατα (agnam) 4 50 400,00
003   πρόβατα (koyun) 1 6 48,00
004   βόδι (öküz) 1 2 500,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 250 2.000,00
006   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 2 250 2.000,00
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 19, 2019, 7:30 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Έγκωμη (Λευκωσίας). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5399/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό