Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5400
UUID βάσης δεδομένων: 926fcac2-5729-4dd2-9ca7-3899a18ea0d7
Όνομα: Αγία Βαρβάρα (Λευκωσίας)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Varvara
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agia Varvara (Lefkosias)
Αγία Βαρβάρα (Λευκωσίας)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayia Varvara
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 53.024,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
30.139,0 5.560,0 8.055,0 9.270,0
56,8% 10,5% 15,2% 17,5%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
45,00
1.130,00
4,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
59,00
1.642,00
3,6%
Ναχιγιές Ορεινής:
59,00
1.652,00
3,6%
Ναχιγιές Ορεινής:
168,00
3.136,00
5,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.330,00
37.190,00
6,3%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
30.139,00
638.339,00
4,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
50,00
1.074,00
4,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
51,00
1.639,00
3,1%
Ναχιγιές Ορεινής:
278,00
11.055,00
2,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
51,00
1.607,00
3,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
5.560,00
208.330,00
2,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
8.055,00
294.140,00
2,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
50,00
989,00
5,1%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
276,00
12.640,00
2,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
9.270,00
209.177,00
4,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
53.024,00
1.349.986,00
3,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μιχαήλ γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Βαρβάρα (Λευκωσίας) 870,00
Αντωνής γιος του Βασίλη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Βαρβάρα (Λευκωσίας) 200,00
Νικόλας γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Βαρβάρα (Λευκωσίας) 660,00
Γυναίκα του Νικόλα γιου του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Βαρβάρα (Λευκωσίας) 85,00
Αβραάμ γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Βαρβάρα (Λευκωσίας) 745,00
Παναγής γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Βαρβάρα (Λευκωσίας) 180,00
Γυναίκα του Παναγή γιου του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Βαρβάρα (Λευκωσίας) 125,00
Γιαννής γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Βαρβάρα (Λευκωσίας) 700,00
Αντωνής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Βαρβάρα (Λευκωσίας) 505,00
Λουίζος γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Βαρβάρα (Λευκωσίας) 995,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 168 2.330,00 30.139,00
002   γη με βλάστηση 135 2.239,00 29.079,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 63 239,50 5.969,00
004   αμπέλι 52 234,50 5.822,50
005   αμπέλι (bağ) 52 234,50 5.822,50
006   δημητριακά 11 5,00 146,50
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 9 4,25 120,50
008   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 2 0,75 26,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 72 1.999,50 23.110,00
010   κήπος (bağçe) 29 32,50 3.260,00
011   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 2,00 200,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 42 1.965,00 19.650,00
013   άλλη χρήση γης 30 30,00 405,00
014   αλώνι (harman) 30 30,00 405,00
015   αλώνι (harman yeri) 10 10,00 130,00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 3 61,00 655,00
017   κατεστραμμένο οικόπεδο (arsa-i virane) 1 1,00 25,00
018   ερειπωμένο οικόπεδο (harab hane yeri) 1 1,00 25,00
019   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 60,00 630,00
020   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 1 0,00 30,00
021   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 1 0,00 30,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 50 278 5.560,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 50 278 5.560,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 48 274 5.480,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 1 20,00
005   άλλες ελιές (diğer eşcar-ı zeytun) 1 3 60,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 51 51 8.055,00
002   σπίτι (hane) 50 50 8.015,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 40,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 40,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 25 251 3.020,00
002   πρόβατα (agnam) 13 228 1.824,00
003   αγελάδα (inek) 4 4 225,00
004   δαμαλάκι (dana) 3 3 150,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 3 3 150,00
006   αίγες (keçi̇) 1 12 96,00
007   βόδι (öküz) 7 7 875,00
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 19, 2019, 7:49 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αγία Βαρβάρα (Λευκωσίας). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5400/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό