Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5402
UUID βάσης δεδομένων: fce596f8-99ab-497a-a059-216754351548
Όνομα: Ayios Eraklis Mon.
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Araklidi Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Eraklis Mon.
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 0,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
1.130,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
1.642,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
1.652,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
3.136,00
0,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
37.190,00
0,0%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
638.339,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
1.074,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
1.639,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
11.055,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
1.607,00
0,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
208.330,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
294.140,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
989,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
12.640,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
209.177,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
1.349.986,00
0,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 30, 2021, 9:46 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ayios Eraklis Mon.. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5402/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό