Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5403
UUID βάσης δεδομένων: 275ad631-d3ec-4ab3-837d-d0ea5c868d19
Όνομα: Καταλιόντας
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kadalyonda
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kataliontas
Καταλιόντας
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Katalyonda
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 3.555,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.995,0 40,0 580,0 940,0
56,1% 1,1% 16,3% 26,4%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
4,00
1.130,00
0,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
4,00
1.642,00
0,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
4,00
1.652,00
0,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
13,00
3.136,00
0,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
97,00
37.190,00
0,3%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
1.995,00
638.339,00
0,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
1,00
1.074,00
0,1%
Ναχιγιές Ορεινής:
4,00
1.639,00
0,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
2,00
11.055,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
4,00
1.607,00
0,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
40,00
208.330,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
580,00
294.140,00
0,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
6,00
989,00
0,6%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
54,00
12.640,00
0,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
940,00
209.177,00
0,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
3.555,00
1.349.986,00
0,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
İsmail γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καταλιόντας 2.080,00
Ahmed γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καταλιόντας 230,00
Ιμάμης İbrahim Efendi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καταλιόντας 490,00
İsma'il γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καταλιόντας 755,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 13 97,00 1.995,00
002   γη με βλάστηση 10 95,00 1.555,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 3 4,00 100,00
004   αμπέλι 3 4,00 100,00
005   αμπέλι (bağ) 3 4,00 100,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 7 91,00 1.455,00
007   άλλος κήπος (diğer bahçe) 1 2,00 60,00
008   κήπος (bağçe) 2 4,00 120,00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 4 85,00 1.275,00
010   άλλη χρήση γης 3 2,00 440,00
011   αλώνι (harman) 2 2,00 40,00
012   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 400,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 2 40,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 2 40,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 2 40,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 4 4 580,00
002   σπίτι (hane) 4 4 580,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 5 53 690,00
002   πρόβατα (agnam) 2 50 400,00
003   αγελάδα (inek) 1 1 40,00
004   δαμαλάκι (dana) 1 1 40,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 40,00
006   βόδι (öküz) 2 2 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 20, 2019, 2:04 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καταλιόντας. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5403/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό