Όνομα: Καταλιόντας
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kadalyonda
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kataliontas
Καταλιόντας
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Katalyonda
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 2.815,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1.680,0 40,0 280,0 815,0
59,7% 1,4% 9,9% 29,0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
4,00
1.130,00
0,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
4,00
1.642,00
0,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
1,00
77,00
1,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
13,00
3.136,00
0,4%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Ορεινής:
78,00
19.183,50
0,4%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
1.680,00
323.813,50
0,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
1,00
1.074,00
0,1%
Ναχιγιές Ορεινής:
4,00
1.639,00
0,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
2,00
6.647,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
1,00
68,00
1,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
40,00
122.475,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
280,00
115.617,50
0,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
6,00
989,00
0,6%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
51,00
8.539,00
0,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
815,00
95.481,00
0,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.815,00
635.997,00
0,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
İsmail γιος του Hasan
Καταλιόντας 2.080,00
Ahmed γιος του Mehmed
Καταλιόντας 230,00
Ιμάμης İbrahim Efendi
Καταλιόντας 490,00
İsma'il γιος του Mehmed
Καταλιόντας 755,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 13 83,00 1.740,00
002   γη με βλάστηση 10 82,00 1.320,00
003   3 3,00 75,00
004   αμπέλι 3 3,00 75,00
005   αμπέλι (bağ) 3 3,00 75,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 7 79,00 1.245,00
007   άλλος κήπος (diğer bahçe) 1 2,00 60,00
008   κήπος (bağçe) 2 2,00 60,00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 4 75,00 1.125,00
010   3 1,00 420,00
011   αλώνι (harman) 2 1,00 20,00
012   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 400,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 2 40,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 2 40,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 2 40,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 4 1 280,00
002   σπίτι (hane) 4 1 280,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 6 53 815,00
002   πρόβατα (agnam) 2 50 400,00
003   αγελάδα (inek) 1 1 40,00
004   δαμαλάκι (dana) 1 1 40,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 40,00
006   βόδι (öküz) 3 2 375,00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 20, 2019, 2:04 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καταλιόντας. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5403/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό