Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5404
UUID βάσης δεδομένων: aadf11f7-1493-4edf-a1f9-7c4df1bf75bc
Όνομα: Μαθιάτης
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Matyat
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Mathiatis
Μαθιάτης
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Mathiati
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 34.662,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
12.248,5 9.045,0 7.000,0 6.369,0
35,3% 26,1% 20,2% 18,4%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Μαθιάτης (Αυτή η εγγραφή) 31.748 91,59%
Aya Eptaso? Manastırı Aya Eptaso? Manastırı 2.915 8,41%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
34,00
1.130,00
3,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
1,00
10,00
10,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
46,00
1.642,00
2,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
47,00
1.652,00
2,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
136,00
3.136,00
4,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
971,00
37.190,00
2,6%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
12.248,50
638.339,00
1,9%
Ναχιγιές Ορεινής:
37,00
1.074,00
3,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
41,00
1.639,00
2,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
457,00
11.055,00
4,1%
Ναχιγιές Ορεινής:
41,00
1.607,00
2,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
9.045,00
208.330,00
4,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
7.000,00
294.140,00
2,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
32,00
989,00
3,2%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
419,00
12.640,00
3,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
6.369,00
209.177,00
3,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
34.662,50
1.349.986,00
2,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
İsma'il γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαθιάτης 1.095,00
Ιμάμης İsma'il γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαθιάτης 750,00
Ali γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαθιάτης 470,00
Mustafa γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαθιάτης 775,00
Mehmed γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαθιάτης 1.130,00
'Ömer γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαθιάτης 80,00
Γυναίκα του 'Ömer γιου του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαθιάτης 52,50
Mustafa γιος του Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαθιάτης 2.885,00
Ali γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαθιάτης 1.150,00
Ama (blind) Mustafa γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαθιάτης 1.175,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 136 971,00 12.248,50
002   γη με βλάστηση 96 955,00 10.307,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 39 183,50 3.285,00
004   αμπέλι 31 113,50 2.850,00
005   αμπέλι (bağ) 31 113,50 2.850,00
006   δημητριακά 8 70,00 435,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 65,00 325,00
008   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 6 5,00 110,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 57 771,50 7.022,50
010   αγροτεμάχιο για κήπο με τρεχούμενο νερό (bağçe yeri ma' ma-yı cari) 1 2,00 200,00
011   κήπος (bağçe) 27 65,00 3.300,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 29 704,50 3.522,50
013   άλλη χρήση γης 39 13,00 1.926,00
014   αλώνι (harman) 12 13,00 210,00
015   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
016   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 25 0,00 1.166,00
017   παλιό τρεχούμενο νερό (kadim ma-i cari) 2 0,00 550,00
018   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 3,00 15,00
019   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 3,00 15,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 37 457 9.045,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 36 455 9.035,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 10 200,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 5 25,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 28 414 8.280,00
006   ελιά (zeytun 2) 5 20 410,00
007   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 1 6 120,00
008   χαρουπιές 1 2 10,00
009   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 41 41 7.000,00
002   σπίτι (hane) 38 38 6.195,00
003   τμήμα κτηρίου 1 1 500,00
004   δωμάτιο 1 1 500,00
005   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 500,00
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 1 5,00
007   κυψέλη (ari kovani) 1 1 5,00
008   Μύλοι 1 1 300,00
009   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 24 411 4.369,00
002   πρόβατα (agnam) 11 387 3.016,00
003   αγελάδα (inek) 3 4 140,00
004   δαμαλάκι (dana) 3 4 140,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 3 4 140,00
006   αίγες (keçi̇) 1 11 88,00
007   βόδι (öküz) 9 9 1.125,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 1, 2023, 10:42 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μαθιάτης. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5404/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό