Όνομα: Μαθιάτης
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Matyat
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Mathiari
Μαθιάτης
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Mathiati
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 11.929,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
2.995,0 4.125,0 2.490,0 3.049,0
25,1% 34,6% 20,9% 25,6%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Μαθιάτης (Αυτή η εγγραφή) 9.014 75,56%
Aya Eptaso? Manastırı Aya Eptaso? Manastırı 2.915 24,44%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
34,00
1.130,00
3,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
1,00
10,00
10,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
46,00
1.642,00
2,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
4,00
77,00
5,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
136,00
3.136,00
4,3%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Ορεινής:
371,25
19.183,50
1,9%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.995,00
323.813,50
0,9%
Ναχιγιές Ορεινής:
37,00
1.074,00
3,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
41,00
1.639,00
2,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
204,00
6.647,00
3,1%
Ναχιγιές Ορεινής:
2,00
68,00
2,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
4.125,00
122.475,00
3,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.490,00
115.617,50
2,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
32,00
989,00
3,2%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
341,00
8.539,00
4,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
3.049,00
95.481,00
3,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
11.929,00
635.997,00
1,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
İsma'il γιος του Mehmed
Μαθιάτης 1.095,00
Ιμάμης İsma'il γιος του Osman
Μαθιάτης 750,00
Ali γιος του Hüseyin
Μαθιάτης 470,00
Mustafa γιος του Osman
Μαθιάτης 775,00
Mehmed γιος του Ali
Μαθιάτης 1.130,00
'Ömer γιος του İbrahim
Μαθιάτης 80,00
Γυναίκα του 'Ömer γιου του İbrahim
Μαθιάτης 52,50
Mustafa γιος του Halil
Μαθιάτης 2.885,00
Ali γιος του Ali
Μαθιάτης 1.150,00
Ama (blind) Mustafa γιος του Mehmed
Μαθιάτης 1.175,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 136 434,75 5.800,00
002   γη με βλάστηση 96 427,75 4.670,00
003   39 118,00 1.670,00
004   αμπέλι 31 51,50 1.275,00
005   αμπέλι (bağ) 31 51,50 1.275,00
006   δημητριακά 8 66,50 395,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 65,00 325,00
008   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 6 1,50 70,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 57 309,75 3.000,00
010   αγροτεμάχιο για κήπο με τρεχούμενο νερό (bağçe yeri ma' ma-yı cari) 1 2,00 200,00
011   κήπος (bağçe) 27 30,25 1.412,50
012   αγροτεμάχιο (tarla) 29 277,50 1.387,50
013   39 4,00 1.115,00
014   αλώνι (harman) 12 4,00 80,00
015   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
016   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 25 0,00 485,00
017   kadim ma-i cari 2 0,00 550,00
018   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 3,00 15,00
019   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 3,00 15,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 37 233 4.565,00
002   ελιές 36 231 4.555,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 10 200,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 5 25,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 28 199 3.980,00
006   ελιά (zeytun 2) 5 11 230,00
007   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 1 6 120,00
008   χαρουπιές 1 2 10,00
009   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 41 4 2.790,00
002   σπίτι (hane) 38 1 1.985,00
003   1 1 500,00
004   1 1 500,00
005   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 500,00
006   1 1 5,00
007   κυψέλη (ari kovani) 1 1 5,00
008   Μύλοι 1 1 300,00
009   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 32 343 3.089,00
002   πρόβατα (agnam) 11 327 2.536,00
003   αγελάδα (inek) 3 3 90,00
004   δαμαλάκι (dana) 3 3 90,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 3 3 90,00
006   αίγες (keçi̇) 1 11 88,00
007   βόδι (öküz) 17 2 375,00
008   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 8 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 14, 2021, 12:47 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μαθιάτης. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5404/ στις 29/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό