Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5405
UUID βάσης δεδομένων: 233b50a8-3774-462d-9bc9-c35fbe36287f
Όνομα: Aya Eptaso? Manastırı
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Eptaso? Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Μαθιάτης
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 2.915,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
675,0 1.740,0 500,0 0,0
23,2% 59,7% 17,2% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Μαθιάτης:
1,00
34,00
2,9%
Μαθιάτης:
1,00
1,00
100,0%
Μαθιάτης:
1,00
46,00
2,2%
Μαθιάτης:
1,00
47,00
2,1%
Μαθιάτης:
2,00
136,00
1,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Μαθιάτης:
75,00
971,00
7,7%
Γαίες (αξία)
Μαθιάτης:
675,00
12.248,50
5,5%
Μαθιάτης:
1,00
37,00
2,7%
Μαθιάτης:
1,00
41,00
2,4%
Μαθιάτης:
87,00
457,00
19,0%
Μαθιάτης:
1,00
41,00
2,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Μαθιάτης:
1.740,00
9.045,00
19,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Μαθιάτης:
500,00
7.000,00
7,1%
Μαθιάτης:
0,00
32,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Μαθιάτης:
0,00
419,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Μαθιάτης:
0,00
6.369,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Μαθιάτης:
2.915,00
34.662,50
8,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Άγιου Επτάσιου(;)
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Aya Eptaso? Manastırı 2.915,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 2 75,00 675,00
002   γη με βλάστηση 2 75,00 675,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 75,00 675,00
004   αμπέλι 1 15,00 375,00
005   αμπέλι (bağ) 1 15,00 375,00
006   δημητριακά 1 60,00 300,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 60,00 300,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 87 1.740,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 87 1.740,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 87 1.740,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 500,00
002   τμήμα κτηρίου 1 1 500,00
003   δωμάτιο 1 1 500,00
004   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 24, 2021, 2:16 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Aya Eptaso? Manastırı. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5405/ στις 15/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό