Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5406
UUID βάσης δεδομένων: 0841fd5a-9da6-4a49-affc-ac06043db8c9
Όνομα: Πάνω Λακατάμεια, η
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Yukarı Lakatamya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Pano Lakatameia
Πάνω Λακατάμεια, η
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Pano Lakkatamia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 48.310,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
14.755,0 9.680,0 14.110,0 9.765,0
30,5% 20,0% 29,2% 20,2%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Πάνω Λακατάμεια, η (Αυτή η εγγραφή) 13.630 28,21%
Mevlevi Hane? Evkafından Çiftlik (?) Mevlevi Hane? Evkafından Çiftlik (?) 8.060 16,68%
Silahşoran-ı Hassadan Hasan Ağa'nın oğlu Mehmed Efendi'nin Çiftliği Silahşoran-ı Hassadan Hasan Ağa'nın oğlu Mehmed Efendi'nin Çiftliği 26.620 55,10%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
21,00
1.130,00
1,9%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
29,00
1.642,00
1,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
29,00
1.652,00
1,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
31,00
3.136,00
1,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
1.044,00
37.190,00
2,8%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
14.755,00
638.339,00
2,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
13,00
1.074,00
1,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
26,00
1.639,00
1,6%
Ναχιγιές Ορεινής:
518,00
11.055,00
4,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
25,00
1.607,00
1,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
9.680,00
208.330,00
4,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
14.110,00
294.140,00
4,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
16,00
989,00
1,6%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
797,00
12.640,00
6,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
9.765,00
209.177,00
4,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
48.310,00
1.349.986,00
3,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Αντωνής γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Λακατάμεια, η 650,00
Γυναίκα του Αντωνή γιου του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Λακατάμεια, η 100,00
Μιχαήλ γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Λακατάμεια, η 1.040,00
Λουιζής γιος του Γερολεμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Λακατάμεια, η 325,00
Γυναίκα του Λουιζή γιου του Γερολεμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Λακατάμεια, η 360,00
Γιωρκής γιος του παπά Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Λακατάμεια, η 370,00
Γαβρίλης γιος του Γερολεμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Λακατάμεια, η 1.740,00
Γυναίκα του Γαβρίλη γιου του Γερολεμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Λακατάμεια, η 120,00
Σταυρινός γιος του Παύλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Λακατάμεια, η 1.050,00
Γυναίκα του Σταυρινού γιου του Παύλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Λακατάμεια, η 200,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 31 1.044,00 14.755,00
002   γη με βλάστηση 23 1.037,00 12.260,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 3 81,00 2.300,00
004   βαμβάκι 2 80,00 2.000,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 40,00 1.000,00
006   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 40,00 1.000,00
007   αμπέλι 1 1,00 300,00
008   αμπέλι (bağ) 1 1,00 300,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 20 956,00 9.960,00
010   κήπος (bağçe) 1 1,00 50,00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 19 955,00 9.910,00
012   άλλη χρήση γης 6 2,00 2.450,00
013   αλώνι (harman) 3 2,00 50,00
014   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 3 0,00 2.400,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 5,00 45,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 5,00 45,00
017   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 1 1,00 25,00
018   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 1 1,00 25,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 13 518 9.680,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 2 40 120,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 20 60,00
004   μουριές (dut eşcarı) 1 20 60,00
005   ελιά (όλα τα είδη) 11 478 9.560,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 10 476 9.520,00
007   ελιά (zeytun 2) 1 2 40,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 26 25 14.110,00
002   σπίτι (hane) 22 21 7.070,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 0 80,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 2 2 4.000,00
005   αγροτικά κτήρια 1 1 40,00
006   μάντρα (mandıra) 1 1 40,00
007   βοηθητικές κατασκευές 1 1 2.000,00
008   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (ma-ı cari dolab) 1 1 2.000,00
009   Μύλοι 2 2 5.000,00
010   Νερόμυλοι 2 2 5.000,00
011   χειμερινός μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 2 2 5.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 9 785 6.765,00
002   πρόβατα (agnam) 3 615 4.920,00
003   αγελάδα (inek) 1 2 150,00
004   βόδι (öküz) 3 3 375,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 165 1.320,00
006   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 15 120,00
007   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 150 1.200,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 18, 2020, 1:59 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πάνω Λακατάμεια, η. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5406/ στις 25/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό