Όνομα: Silahşoran-ı Hassadan Hasan Ağa'nın oğlu Mehmed Efendi'nin Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Silahşoran-ı Hassadan Hasan Ağa'nın oğlu Mehmed Efendi'nin Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Πάνω Λακατάμεια, η
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 26,620.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
6,000.0 3,320.0 11,000.0 6,300.0
22.5% 12.5% 41.3% 23.7%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Πάνω Λακατάμεια, η:
2.00
21.00
9.5%
Πάνω Λακατάμεια, η:
0.00
0.00
0.0%
Πάνω Λακατάμεια, η:
3.00
29.00
10.3%
Πάνω Λακατάμεια, η:
3.00
29.00
10.3%
Πάνω Λακατάμεια, η:
5.00
31.00
16.1%
Γαίες (εμβαδόν)
Πάνω Λακατάμεια, η:
480.00
1,044.00
46.0%
Γαίες (αξία)
Πάνω Λακατάμεια, η:
6,000.00
14,755.00
40.7%
Πάνω Λακατάμεια, η:
4.00
13.00
30.8%
Πάνω Λακατάμεια, η:
5.00
26.00
19.2%
Πάνω Λακατάμεια, η:
200.00
518.00
38.6%
Πάνω Λακατάμεια, η:
5.00
25.00
20.0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Πάνω Λακατάμεια, η:
3,320.00
9,680.00
34.3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Πάνω Λακατάμεια, η:
11,000.00
14,110.00
78.0%
Πάνω Λακατάμεια, η:
4.00
16.00
25.0%
Ζώα (αριθμός)
Πάνω Λακατάμεια, η:
606.00
797.00
76.0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Πάνω Λακατάμεια, η:
6,300.00
9,765.00
64.5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Πάνω Λακατάμεια, η:
26,620.00
48,310.00
55.1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan Ağa
Silahşoran-ı Hassadan Hasan Ağa'nın oğlu Mehmed Efendi'nin Çiftliği 0.00
Mehmed Efendi γιος του Hasan Ağa
Silahşoran-ı Hassadan Hasan Ağa'nın oğlu Mehmed Efendi'nin Çiftliği 13,310.00
Mehmed Efendi γιος του Silahşoran-ı Hassa Hasan Ağa
Silahşoran-ı Hassadan Hasan Ağa'nın oğlu Mehmed Efendi'nin Çiftliği 13,310.00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 5 480.00 6,000.00
002   γη με βλάστηση 4 480.00 4,000.00
003   2 80.00 2,000.00
004   βαμβάκι 2 80.00 2,000.00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 40.00 1,000.00
006   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 40.00 1,000.00
007   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 400.00 2,000.00
008   αγροτεμάχιο (tarla) 2 400.00 2,000.00
009   1 0.00 2,000.00
010   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0.00 2,000.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 4 200 3,320.00
002   Σύνολο μουριών 2 40 120.00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 20 60.00
004   μουριές (dut eşcarı) 1 20 60.00
005   ελιές 2 160 3,200.00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 160 3,200.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 5 5 11,000.00
002   σπίτι (hane) 2 2 4,000.00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 2 2 4,000.00
004   βοηθητικές κατασκευές 1 1 2,000.00
005   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (ma-ı cari dolab) 1 1 2,000.00
006   Μύλοι 2 2 5,000.00
007   Νερόμυλοι 2 2 5,000.00
008   χειμωνιάτικος μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 2 2 5,000.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 4 606 6,300.00
002   πρόβατα (agnam) 2 600 4,800.00
003   βόδι (öküz) 2 6 1,500.00
004   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 2 6 1,500.00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 20, 2020, 9:12 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Silahşoran-ı Hassadan Hasan Ağa'nın oğlu Mehmed Efendi'nin Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5407/ στις 26/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό