Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5407
UUID βάσης δεδομένων: 8da757cc-2833-4776-b409-1af5b826e16e
Όνομα: Silahşoran-ı Hassadan Hasan Ağa'nın oğlu Mehmed Efendi'nin Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Silahşoran-ı Hassadan Hasan Ağa'nın oğlu Mehmed Efendi'nin Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Πάνω Λακατάμεια, η
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 26.620,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.000,0 3.320,0 11.000,0 6.300,0
22,5% 12,5% 41,3% 23,7%
Γενικά στατιστικά
Πάνω Λακατάμεια, η:
2,00
21,00
9,5%
Πάνω Λακατάμεια, η:
0,00
0,00
0,0%
Πάνω Λακατάμεια, η:
3,00
29,00
10,3%
Πάνω Λακατάμεια, η:
3,00
29,00
10,3%
Πάνω Λακατάμεια, η:
5,00
31,00
16,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Πάνω Λακατάμεια, η:
480,00
1.044,00
46,0%
Γαίες (αξία)
Πάνω Λακατάμεια, η:
6.000,00
14.755,00
40,7%
Πάνω Λακατάμεια, η:
4,00
13,00
30,8%
Πάνω Λακατάμεια, η:
5,00
26,00
19,2%
Πάνω Λακατάμεια, η:
200,00
518,00
38,6%
Πάνω Λακατάμεια, η:
5,00
25,00
20,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Πάνω Λακατάμεια, η:
3.320,00
9.680,00
34,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Πάνω Λακατάμεια, η:
11.000,00
14.110,00
78,0%
Πάνω Λακατάμεια, η:
4,00
16,00
25,0%
Ζώα (αριθμός)
Πάνω Λακατάμεια, η:
606,00
797,00
76,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Πάνω Λακατάμεια, η:
6.300,00
9.765,00
64,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Πάνω Λακατάμεια, η:
26.620,00
48.310,00
55,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan Ağa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Silahşoran-ı Hassadan Hasan Ağa'nın oğlu Mehmed Efendi'nin Çiftliği 0,00
Mehmed Efendi γιος του Hasan Ağa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Silahşoran-ı Hassadan Hasan Ağa'nın oğlu Mehmed Efendi'nin Çiftliği 13.310,00
Mehmed Efendi γιος του Silahşoran-ı Hassa Hasan Ağa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Silahşoran-ı Hassadan Hasan Ağa'nın oğlu Mehmed Efendi'nin Çiftliği 13.310,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 5 480,00 6.000,00
002   γη με βλάστηση 4 480,00 4.000,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 80,00 2.000,00
004   βαμβάκι 2 80,00 2.000,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 40,00 1.000,00
006   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 40,00 1.000,00
007   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 400,00 2.000,00
008   αγροτεμάχιο (tarla) 2 400,00 2.000,00
009   άλλη χρήση γης 1 0,00 2.000,00
010   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 2.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 4 200 3.320,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 2 40 120,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 20 60,00
004   μουριές (dut eşcarı) 1 20 60,00
005   ελιά (όλα τα είδη) 2 160 3.200,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 160 3.200,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 5 5 11.000,00
002   σπίτι (hane) 2 2 4.000,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 2 2 4.000,00
004   βοηθητικές κατασκευές 1 1 2.000,00
005   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (ma-ı cari dolab) 1 1 2.000,00
006   Μύλοι 2 2 5.000,00
007   Νερόμυλοι 2 2 5.000,00
008   χειμερινός μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 2 2 5.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 600 4.800,00
002   πρόβατα (agnam) 2 600 4.800,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 20, 2020, 9:12 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Silahşoran-ı Hassadan Hasan Ağa'nın oğlu Mehmed Efendi'nin Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5407/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό