Όνομα: Silahşoran-ı Hassadan Hasan Ağa'nın oğlu Mehmed Efendi'nin Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Silahşoran-ı Hassadan Hasan Ağa'nın oğlu Mehmed Efendi'nin Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Πάνω Λακατάμεια, η
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 12.310,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
3.000,0 1.660,0 4.500,0 3.150,0
24,4% 13,5% 36,6% 25,6%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Πάνω Λακατάμεια, η:
2,00
21,00
9,5%
Πάνω Λακατάμεια, η:
0,00
0,00
0,0%
Πάνω Λακατάμεια, η:
3,00
29,00
10,3%
Πάνω Λακατάμεια, η:
1,00
3,00
33,3%
Πάνω Λακατάμεια, η:
5,00
31,00
16,1%
Γαίες (εμβαδόν)
Πάνω Λακατάμεια, η:
240,00
713,00
33,7%
Γαίες (αξία)
Πάνω Λακατάμεια, η:
3.000,00
9.855,00
30,4%
Πάνω Λακατάμεια, η:
4,00
13,00
30,8%
Πάνω Λακατάμεια, η:
5,00
26,00
19,2%
Πάνω Λακατάμεια, η:
100,00
416,00
24,0%
Πάνω Λακατάμεια, η:
1,00
3,00
33,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Πάνω Λακατάμεια, η:
1.660,00
7.980,00
20,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Πάνω Λακατάμεια, η:
4.500,00
6.470,00
69,6%
Πάνω Λακατάμεια, η:
4,00
16,00
25,0%
Ζώα (αριθμός)
Πάνω Λακατάμεια, η:
303,00
473,00
64,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Πάνω Λακατάμεια, η:
3.150,00
5.495,00
57,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Πάνω Λακατάμεια, η:
12.310,00
29.420,00
41,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan Ağa
Silahşoran-ı Hassadan Hasan Ağa'nın oğlu Mehmed Efendi'nin Çiftliği 0,00
Mehmed Efendi γιος του Hasan Ağa
Silahşoran-ı Hassadan Hasan Ağa'nın oğlu Mehmed Efendi'nin Çiftliği 13.310,00
Mehmed Efendi γιος του Silahşoran-ı Hassa Hasan Ağa
Silahşoran-ı Hassadan Hasan Ağa'nın oğlu Mehmed Efendi'nin Çiftliği 13.310,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 5 280,00 5.000,00
002   γη με βλάστηση 4 280,00 3.000,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 80,00 2.000,00
004   βαμβάκι 2 80,00 2.000,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 40,00 1.000,00
006   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 40,00 1.000,00
007   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 200,00 1.000,00
008   αγροτεμάχιο (tarla) 2 200,00 1.000,00
009   άλλη χρήση γης 1 0,00 2.000,00
010   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 2.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 4 120 1.720,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 2 40 120,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 20 60,00
004   μουριές (dut eşcarı) 1 20 60,00
005   ελιά (όλα τα είδη) 2 80 1.600,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 80 1.600,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 5 3 6.500,00
002   σπίτι (hane) 2 1 2.000,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 2 1 2.000,00
004   βοηθητικές κατασκευές 1 1 2.000,00
005   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (ma-ı cari dolab) 1 1 2.000,00
006   Μύλοι 2 1 2.500,00
007   Νερόμυλοι 2 1 2.500,00
008   χειμωνιάτικος μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 2 1 2.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 4 303 3.150,00
002   πρόβατα (agnam) 2 300 2.400,00
003   βόδι (öküz) 2 3 750,00
004   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 2 3 750,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 20, 2020, 9:12 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Silahşoran-ı Hassadan Hasan Ağa'nın oğlu Mehmed Efendi'nin Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5407/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό