Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5408
UUID βάσης δεδομένων: a2879129-c3ff-4bd6-b095-27600df505b5
Όνομα: Mevlevi Hane? Evkafından Çiftlik (?)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Mevlevi Hane? Evkafından Çiftlik (?)
Κατηγορία: τσιφλίκι βακουφιού (ισλαμικό ευαγές ίδρυμα) (çiftlik - evkaf)
Διοικητική υπαγωγή: Πάνω Λακατάμεια, η
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.060,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.320,0 4.000,0 1.040,0 1.700,0
16,4% 49,6% 12,9% 21,1%
Γενικά στατιστικά
Πάνω Λακατάμεια, η:
2,00
21,00
9,5%
Πάνω Λακατάμεια, η:
0,00
0,00
0,0%
Πάνω Λακατάμεια, η:
2,00
29,00
6,9%
Πάνω Λακατάμεια, η:
2,00
29,00
6,9%
Πάνω Λακατάμεια, η:
5,00
31,00
16,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Πάνω Λακατάμεια, η:
211,00
1.044,00
20,2%
Γαίες (αξία)
Πάνω Λακατάμεια, η:
1.320,00
14.755,00
8,9%
Πάνω Λακατάμεια, η:
1,00
13,00
7,7%
Πάνω Λακατάμεια, η:
2,00
26,00
7,7%
Πάνω Λακατάμεια, η:
200,00
518,00
38,6%
Πάνω Λακατάμεια, η:
2,00
25,00
8,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Πάνω Λακατάμεια, η:
4.000,00
9.680,00
41,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Πάνω Λακατάμεια, η:
1.040,00
14.110,00
7,4%
Πάνω Λακατάμεια, η:
2,00
16,00
12,5%
Ζώα (αριθμός)
Πάνω Λακατάμεια, η:
152,00
797,00
19,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Πάνω Λακατάμεια, η:
1.700,00
9.765,00
17,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Πάνω Λακατάμεια, η:
8.060,00
48.310,00
16,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Elhac Osman Ağa γαμπρός του Memiş Ağa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Mevlevi Hane? Evkafından Çiftlik (?) 8.060,00
Memiş Ağa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Mevlevi Hane? Evkafından Çiftlik (?) 0,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 5 211,00 1.320,00
002   γη με βλάστηση 3 210,00 1.010,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 210,00 1.010,00
004   αγροτεμάχιο (tarla) 3 210,00 1.010,00
005   άλλη χρήση γης 2 1,00 310,00
006   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
007   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 300,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 200 4.000,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 200 4.000,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 200 4.000,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 2 1.040,00
002   σπίτι (hane) 1 1 1.000,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 40,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 40,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 150 1.200,00
002   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 150 1.200,00
003   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 150 1.200,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 20, 2020, 9:12 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Mevlevi Hane? Evkafından Çiftlik (?). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5408/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό