Όνομα: Mevlevi Hane? Evkafından Çiftlik (?)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Mevlevi Hane? Evkafından Çiftlik (?)
Κατηγορία: τσιφλίκι βακουφιού (ισλαμικό ευαγές ίδρυμα) (çiftlik - evkaf)
Διοικητική υπαγωγή: Πάνω Λακατάμεια, η
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.060,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1.320,0 4.000,0 1.040,0 1.700,0
16,4% 49,6% 12,9% 21,1%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Πάνω Λακατάμεια, η:
2,00
21,00
9,5%
Πάνω Λακατάμεια, η:
0,00
0,00
0,0%
Πάνω Λακατάμεια, η:
2,00
29,00
6,9%
Πάνω Λακατάμεια, η:
1,00
3,00
33,3%
Πάνω Λακατάμεια, η:
5,00
31,00
16,1%
Γαίες (εμβαδόν)
Πάνω Λακατάμεια, η:
211,00
713,00
29,6%
Γαίες (αξία)
Πάνω Λακατάμεια, η:
1.320,00
9.855,00
13,4%
Πάνω Λακατάμεια, η:
1,00
13,00
7,7%
Πάνω Λακατάμεια, η:
2,00
26,00
7,7%
Πάνω Λακατάμεια, η:
200,00
416,00
48,1%
Πάνω Λακατάμεια, η:
1,00
3,00
33,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Πάνω Λακατάμεια, η:
4.000,00
7.980,00
50,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Πάνω Λακατάμεια, η:
1.040,00
6.470,00
16,1%
Πάνω Λακατάμεια, η:
2,00
16,00
12,5%
Ζώα (αριθμός)
Πάνω Λακατάμεια, η:
152,00
473,00
32,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Πάνω Λακατάμεια, η:
1.700,00
5.495,00
30,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Πάνω Λακατάμεια, η:
8.060,00
29.420,00
27,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Elhac Osman Ağa γαμπρός του Memiş Ağa
Mevlevi Hane? Evkafından Çiftlik (?) 8.060,00
Memiş Ağa
Mevlevi Hane? Evkafından Çiftlik (?) 0,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 5 211,00 1.320,00
002   γη με βλάστηση 3 210,00 1.010,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 210,00 1.010,00
004   αγροτεμάχιο (tarla) 3 210,00 1.010,00
005   2 1,00 310,00
006   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
007   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 300,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 1 200 4.000,00
002   ελιές 1 200 4.000,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 200 4.000,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 2 2 1.040,00
002   σπίτι (hane) 1 1 1.000,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 40,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 40,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 2 152 1.700,00
002   βόδι (öküz) 1 2 500,00
003   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 2 500,00
004   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 150 1.200,00
005   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 150 1.200,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 20, 2020, 9:12 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Mevlevi Hane? Evkafından Çiftlik (?). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5408/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό