Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5409
UUID βάσης δεδομένων: a25edc75-658d-4af7-9ff6-e222bc46b669
Όνομα: Λακατάμεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aşağı Lakatamya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Lakatameia
Λακατάμεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kato Lakkatamia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 77.808,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
29.511,0 25.980,0 11.680,0 10.637,0
37,9% 33,4% 15,0% 13,7%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Λακατάμεια (Αυτή η εγγραφή) 51.438 66,11%
Arkhangelos Mon. Çiko Manastırı Mülhakatından Arakhili Manastırı 26.370 33,89%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
40,00
1.130,00
3,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
3,00
10,00
30,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
51,00
1.642,00
3,1%
Ναχιγιές Ορεινής:
51,00
1.652,00
3,1%
Ναχιγιές Ορεινής:
52,00
3.136,00
1,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.090,50
37.190,00
5,6%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
29.511,00
638.339,00
4,6%
Ναχιγιές Ορεινής:
37,00
1.074,00
3,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
50,00
1.639,00
3,1%
Ναχιγιές Ορεινής:
1.359,00
11.055,00
12,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
50,00
1.607,00
3,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
25.980,00
208.330,00
12,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
11.680,00
294.140,00
4,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
41,00
989,00
4,1%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
620,00
12.640,00
4,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
10.637,00
209.177,00
5,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
77.808,00
1.349.986,00
5,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ahmed γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λακατάμεια 1.283,00
İsma'il γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λακατάμεια 635,00
Hüseyin γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λακατάμεια 50,00
Ahmed γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λακατάμεια 490,00
Ali γιος του Murad
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λακατάμεια 110,00
İsma'il γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λακατάμεια 160,00
Halil γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λακατάμεια 80,00
Ιμάμης Mustafa γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λακατάμεια 1.042,00
Hasan γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λακατάμεια 116,00
Γυναίκα του Καβάλλη Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λακατάμεια 900,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 52 2.090,50 29.511,00
002   γη με βλάστηση 42 1.436,50 16.040,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 4 260,00 1.300,00
004   δημητριακά 4 260,00 1.300,00
005   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 4 260,00 1.300,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 38 1.176,50 14.740,00
007   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 2 280,00 5.600,00
008   κήπος (bağçe) 3 3,00 150,00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 33 893,50 8.990,00
010   άλλη χρήση γης 9 654,00 13.421,00
011   αλώνι (harman) 3 4,00 70,00
012   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 4 0,00 1.601,00
013   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari dolaplık) 1 0,00 2.000,00
014   αγροτεμάχιο (arazi) 1 650,00 9.750,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 0,00 50,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 0,00 50,00
017   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 1 0,00 50,00
018   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 1 0,00 50,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 37 1.359 25.980,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 2 20 100,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 2 20 100,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 35 1.339 25.880,00
005   ελιές (zeytun eşcarı) 6 50 1.000,00
006   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2 60 300,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 26 1.228 24.560,00
008   ελιά (zeytun 2) 1 1 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 50 50 11.680,00
002   σπίτι (hane) 43 43 8.350,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 4 4 315,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 200,00
005   αγροτικά κτήρια 2 2 400,00
006   μάντρα με σπίτι (mandıra maa hane) 2 2 400,00
007   τμήμα κτηρίου 1 1 30,00
008   βοηθητικό κτίσμα/αποθήκη (sundurma) 1 1 30,00
009   βοηθητικές κατασκευές 1 1 2.000,00
010   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim bir dolaplık ma-i cari) 1 1 2.000,00
011   Μύλοι 3 3 900,00
012   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 2 600,00
013   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 27 603 6.387,00
002   πρόβατα (agnam) 9 494 3.952,00
003   αγελάδα (inek) 1 1 50,00
004   δαμαλάκι (dana) 1 1 50,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 50,00
006   αίγες (keçi̇) 1 5 40,00
007   βόδι (öküz) 10 13 1.625,00
008   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 6 90 720,00
009   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 10 80,00
010   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 4 70 560,00
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 21, 2019, 10:40 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λακατάμεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5409/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό