Όνομα: Λακατάμεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aşağı Lakatamya
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Lakatameia
Λακατάμεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kato Lakkatamia
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 51.123,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
19.951,0 20.960,0 6.180,0 4.472,0
39,0% 41,0% 12,1% 8,7%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Λακατάμεια (Αυτή η εγγραφή) 35.863 70,15%
Arkhangelos Mon. Çiko Manastırı Mülhakatından Arakhili Manastırı 15.260 29,85%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
40,00
1.130,00
3,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
3,00
10,00
30,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
51,00
1.642,00
3,1%
Ναχιγιές Ορεινής:
2,00
77,00
2,6%
Ναχιγιές Ορεινής:
52,00
3.136,00
1,7%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Ορεινής:
1.228,00
19.183,50
6,4%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
19.951,00
323.813,50
6,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
37,00
1.074,00
3,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
50,00
1.639,00
3,1%
Ναχιγιές Ορεινής:
1.078,00
6.647,00
16,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
2,00
68,00
2,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
20.960,00
122.475,00
17,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
6.180,00
115.617,50
5,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
41,00
989,00
4,1%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
342,00
8.539,00
4,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
4.472,00
95.481,00
4,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
51.123,00
635.997,00
8,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ahmed γιος του Abdullah
Λακατάμεια 1.283,00
İsma'il γιος του Ahmed
Λακατάμεια 635,00
Hüseyin γιος του Abdullah
Λακατάμεια 50,00
Ahmed γιος του Mehmed
Λακατάμεια 490,00
Ali γιος του Murad
Λακατάμεια 110,00
İsma'il γιος του Abdullah
Λακατάμεια 160,00
Halil γιος του Mustafa
Λακατάμεια 80,00
Ιμάμης Mustafa γιος του Hasan
Λακατάμεια 1.042,00
Hasan γιος του Mustafa
Λακατάμεια 116,00
Γυναίκα του Καβάλλη Mustafa
Λακατάμεια 900,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 52 1.259,00 20.201,00
002   γη με βλάστηση 42 606,50 6.760,00
003   4 160,00 800,00
004   δημητριακά 4 160,00 800,00
005   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 4 160,00 800,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 38 446,50 5.960,00
007   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 2 140,00 2.800,00
008   κήπος (bağçe) 3 1,00 50,00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 33 305,50 3.110,00
010   9 652,50 13.391,00
011   αλώνι (harman) 3 2,50 40,00
012   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 4 0,00 1.601,00
013   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari dolaplık) 1 0,00 2.000,00
014   αγροτεμάχιο (arazi) 1 650,00 9.750,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 0,00 50,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 0,00 50,00
017   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 1 0,00 50,00
018   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 1 0,00 50,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 37 1.106 21.520,00
002   Σύνολο μουριών 2 10 50,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 2 10 50,00
004   ελιές 35 1.096 21.470,00
005   ελιές (zeytun eşcarı) 6 50 1.000,00
006   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2 30 150,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 26 1.015 20.300,00
008   ελιά (zeytun 2) 1 1 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 50 10 6.795,00
002   σπίτι (hane) 43 4 3.665,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 4 1 315,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 200,00
005   αγροτικά κτήρια 2 1 200,00
006   μάντρα με σπίτι (mandıra maa hane) 2 1 200,00
007   1 1 30,00
008   βοηθητικό κτίσμα/αποθήκη (sundurma) 1 1 30,00
009   βοηθητικές κατασκευές 1 1 2.000,00
010   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim bir dolaplık ma-i cari) 1 1 2.000,00
011   Μύλοι 3 3 900,00
012   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 2 600,00
013   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 41 406 5.202,00
002   πρόβατα (agnam) 9 319 2.552,00
003   αγελάδα (inek) 1 1 50,00
004   δαμαλάκι (dana) 1 1 50,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 50,00
006   αίγες (keçi̇) 1 5 40,00
007   βόδι (öküz) 24 11 2.000,00
008   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 14 5 1.250,00
009   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 6 70 560,00
010   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 10 80,00
011   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 4 50 400,00
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 21, 2019, 10:40 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λακατάμεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5409/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό