Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5410
UUID βάσης δεδομένων: 9c1f26b4-3b6f-497b-832d-77d32bc4476f
Όνομα: Arkhangelos Mon.
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Çiko Manastırı Mülhakatından Arakhili Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Λακατάμεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Arkhangelos Mon.
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 26.370,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
8.810,0 6.000,0 8.000,0 3.560,0
33,4% 22,8% 30,3% 13,5%
Γενικά στατιστικά
Λακατάμεια:
2,00
40,00
5,0%
Λακατάμεια:
2,00
3,00
66,7%
Λακατάμεια:
2,00
51,00
3,9%
Λακατάμεια:
2,00
51,00
3,9%
Λακατάμεια:
8,00
52,00
15,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Λακατάμεια:
513,00
2.090,50
24,5%
Γαίες (αξία)
Λακατάμεια:
8.810,00
29.511,00
29,9%
Λακατάμεια:
8,00
37,00
21,6%
Λακατάμεια:
7,00
50,00
14,0%
Λακατάμεια:
360,00
1.359,00
26,5%
Λακατάμεια:
7,00
50,00
14,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Λακατάμεια:
6.000,00
25.980,00
23,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Λακατάμεια:
8.000,00
11.680,00
68,5%
Λακατάμεια:
4,00
41,00
9,8%
Ζώα (αριθμός)
Λακατάμεια:
324,00
620,00
52,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Λακατάμεια:
3.560,00
10.637,00
33,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Λακατάμεια:
26.370,00
77.808,00
33,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Αρχαγγέλου (Κύκκου)
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Arkhangelos Mon. 13.260,00
Μοναστήρι Αρχαγγέλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Arkhangelos Mon. 13.260,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 8 513,00 8.810,00
002   γη με βλάστηση 5 510,00 6.750,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 3 230,00 1.150,00
004   δημητριακά 3 230,00 1.150,00
005   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 3 230,00 1.150,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 280,00 5.600,00
007   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 2 280,00 5.600,00
008   άλλη χρήση γης 3 3,00 2.060,00
009   αλώνι (harman) 2 3,00 60,00
010   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari dolaplık) 1 0,00 2.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 8 360 6.000,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 2 20 100,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 2 20 100,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 6 340 5.900,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2 60 300,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 4 280 5.600,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 7 7 8.000,00
002   σπίτι (hane) 2 2 5.000,00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 400,00
004   μάντρα με σπίτι (mandıra maa hane) 2 2 400,00
005   βοηθητικές κατασκευές 1 1 2.000,00
006   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim bir dolaplık ma-i cari) 1 1 2.000,00
007   Μύλοι 2 2 600,00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
009   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 320 2.560,00
002   πρόβατα (agnam) 2 320 2.560,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 24, 2020, 2:02 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Arkhangelos Mon.. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5410/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό