Όνομα: Silahşoran-ı Hassadan Hüseyin Ağa'nın Zevcesinin Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Silahşoran-ı Hassadan Hüseyin Ağa'nın Zevcesinin Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Πάνω ∆ευτερά
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 11,650.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
7,250.0 3,400.0 500.0 500.0
62.2% 29.2% 4.3% 4.3%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Πάνω ∆ευτερά:
1.00
50.00
2.0%
Πάνω ∆ευτερά:
0.00
0.00
0.0%
Πάνω ∆ευτερά:
2.00
65.00
3.1%
Πάνω ∆ευτερά:
2.00
66.00
3.0%
Πάνω ∆ευτερά:
4.00
113.00
3.5%
Γαίες (εμβαδόν)
Πάνω ∆ευτερά:
65.00
2,206.50
2.9%
Γαίες (αξία)
Πάνω ∆ευτερά:
7,250.00
69,245.00
10.5%
Πάνω ∆ευτερά:
2.00
53.00
3.8%
Πάνω ∆ευτερά:
1.00
60.00
1.7%
Πάνω ∆ευτερά:
170.00
682.00
24.9%
Πάνω ∆ευτερά:
1.00
59.00
1.7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Πάνω ∆ευτερά:
3,400.00
12,260.00
27.7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Πάνω ∆ευτερά:
500.00
13,400.00
3.7%
Πάνω ∆ευτερά:
1.00
36.00
2.8%
Ζώα (αριθμός)
Πάνω ∆ευτερά:
2.00
552.00
0.4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Πάνω ∆ευτερά:
500.00
10,785.00
4.6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Πάνω ∆ευτερά:
11,650.00
105,690.00
11.0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γυναίκα του Hüseyin Ağa
Silahşoran-ı Hassadan Hüseyin Ağa'nın Zevcesinin Çiftliği 11,650.00
Hüseyin Ağa
Silahşoran-ı Hassadan Hüseyin Ağa'nın Zevcesinin Çiftliği 0.00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 4 65.00 7,250.00
002   γη με βλάστηση 2 45.00 4,150.00
003   2 45.00 4,150.00
004   βαμβάκι 1 20.00 400.00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 20.00 400.00
006   δημητριακά 1 25.00 3,750.00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 25.00 3,750.00
008   1 0.00 3,000.00
009   ιδιωτική πηγή τρεχούμενου νερού (mülk ma-yı cari) 1 0.00 3,000.00
010   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 20.00 100.00
011   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 20.00 100.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 2 170 3,400.00
002   ελιές 2 170 3,400.00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 170 3,400.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 1 1 500.00
002   σπίτι (hane) 1 1 500.00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 500.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 1 2 500.00
002   βόδι (öküz) 1 2 500.00
003   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 2 500.00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 20, 2020, 9:20 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Silahşoran-ı Hassadan Hüseyin Ağa'nın Zevcesinin Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5413/ στις 27/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό