Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5413
UUID βάσης δεδομένων: 0b2aa777-cba4-4c07-b8b9-ca20a96fd014
Όνομα: Silahşoran-ı Hassadan Hüseyin Ağa'nın Zevcesinin Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Silahşoran-ı Hassadan Hüseyin Ağa'nın Zevcesinin Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Πάνω ∆ευτερά
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 11.650,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
7.250,0 3.400,0 500,0 500,0
62,2% 29,2% 4,3% 4,3%
Γενικά στατιστικά
Πάνω ∆ευτερά:
1,00
50,00
2,0%
Πάνω ∆ευτερά:
0,00
0,00
0,0%
Πάνω ∆ευτερά:
2,00
65,00
3,1%
Πάνω ∆ευτερά:
2,00
66,00
3,0%
Πάνω ∆ευτερά:
4,00
113,00
3,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Πάνω ∆ευτερά:
65,00
2.206,50
2,9%
Γαίες (αξία)
Πάνω ∆ευτερά:
7.250,00
69.245,00
10,5%
Πάνω ∆ευτερά:
2,00
53,00
3,8%
Πάνω ∆ευτερά:
1,00
60,00
1,7%
Πάνω ∆ευτερά:
170,00
682,00
24,9%
Πάνω ∆ευτερά:
1,00
59,00
1,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Πάνω ∆ευτερά:
3.400,00
12.260,00
27,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Πάνω ∆ευτερά:
500,00
13.400,00
3,7%
Πάνω ∆ευτερά:
1,00
36,00
2,8%
Ζώα (αριθμός)
Πάνω ∆ευτερά:
2,00
552,00
0,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Πάνω ∆ευτερά:
500,00
10.785,00
4,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Πάνω ∆ευτερά:
11.650,00
105.690,00
11,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γυναίκα του Hüseyin Ağa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Silahşoran-ı Hassadan Hüseyin Ağa'nın Zevcesinin Çiftliği 11.650,00
Hüseyin Ağa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Silahşoran-ı Hassadan Hüseyin Ağa'nın Zevcesinin Çiftliği 0,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 4 65,00 7.250,00
002   γη με βλάστηση 2 45,00 4.150,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 45,00 4.150,00
004   βαμβάκι 1 20,00 400,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 20,00 400,00
006   δημητριακά 1 25,00 3.750,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 25,00 3.750,00
008   άλλη χρήση γης 1 0,00 3.000,00
009   ιδιωτική πηγή τρεχούμενου νερού (mülk ma-yı cari) 1 0,00 3.000,00
010   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 20,00 100,00
011   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 20,00 100,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 170 3.400,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 2 170 3.400,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 170 3.400,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 500,00
002   σπίτι (hane) 1 1 500,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 20, 2020, 9:20 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Silahşoran-ı Hassadan Hüseyin Ağa'nın Zevcesinin Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5413/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό