Όνομα: Silahşoran-ı Hassadan Hüseyin Ağa'nın Zevcesinin Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Silahşoran-ı Hassadan Hüseyin Ağa'nın Zevcesinin Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Πάνω ∆ευτερά
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 11.650,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
7.250,0 3.400,0 500,0 500,0
62,2% 29,2% 4,3% 4,3%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Πάνω ∆ευτερά:
1,00
50,00
2,0%
Πάνω ∆ευτερά:
0,00
0,00
0,0%
Πάνω ∆ευτερά:
2,00
65,00
3,1%
Πάνω ∆ευτερά:
1,00
6,00
16,7%
Πάνω ∆ευτερά:
4,00
113,00
3,5%
Γαίες (εμβαδόν)
Πάνω ∆ευτερά:
45,00
1.011,50
4,4%
Γαίες (αξία)
Πάνω ∆ευτερά:
7.250,00
43.130,00
16,8%
Πάνω ∆ευτερά:
2,00
53,00
3,8%
Πάνω ∆ευτερά:
1,00
60,00
1,7%
Πάνω ∆ευτερά:
170,00
567,00
30,0%
Πάνω ∆ευτερά:
1,00
4,00
25,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Πάνω ∆ευτερά:
3.400,00
10.020,00
33,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Πάνω ∆ευτερά:
500,00
8.695,00
5,8%
Πάνω ∆ευτερά:
1,00
36,00
2,8%
Ζώα (αριθμός)
Πάνω ∆ευτερά:
2,00
526,00
0,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Πάνω ∆ευτερά:
500,00
5.785,00
8,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Πάνω ∆ευτερά:
11.650,00
66.770,00
17,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γυναίκα του Hüseyin Ağa
Silahşoran-ı Hassadan Hüseyin Ağa'nın Zevcesinin Çiftliği 11.650,00
Hüseyin Ağa
Silahşoran-ı Hassadan Hüseyin Ağa'nın Zevcesinin Çiftliği 0,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 4 65,00 7.250,00
002   γη με βλάστηση 2 45,00 4.150,00
003   2 45,00 4.150,00
004   βαμβάκι 1 20,00 400,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 20,00 400,00
006   δημητριακά 1 25,00 3.750,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 25,00 3.750,00
008   1 0,00 3.000,00
009   ιδιωτική πηγή τρεχούμενου νερού (mülk ma-yı cari) 1 0,00 3.000,00
010   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 20,00 100,00
011   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 20,00 100,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 2 170 3.400,00
002   ελιές 2 170 3.400,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 170 3.400,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 1 1 500,00
002   σπίτι (hane) 1 1 500,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 1 2 500,00
002   βόδι (öküz) 1 2 500,00
003   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 2 500,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 20, 2020, 9:20 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Silahşoran-ı Hassadan Hüseyin Ağa'nın Zevcesinin Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5413/ στις 29/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό