Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5414
UUID βάσης δεδομένων: 6758b492-5d63-4970-8fcd-74f0a7b57351
Όνομα: Avrupa Tüccrlarından Yorgaki veled-i Liyonido'nun Zevcesinin Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Avrupa Tüccrlarından Yorgaki veled-i Liyonido'nun Zevcesinin Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Πάνω ∆ευτερά
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.995,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
5.435,0 160,0 400,0 0,0
90,7% 2,7% 6,7% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Πάνω ∆ευτερά:
1,00
50,00
2,0%
Πάνω ∆ευτερά:
0,00
0,00
0,0%
Πάνω ∆ευτερά:
2,00
65,00
3,1%
Πάνω ∆ευτερά:
2,00
66,00
3,0%
Πάνω ∆ευτερά:
5,00
113,00
4,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Πάνω ∆ευτερά:
116,50
2.206,50
5,3%
Γαίες (αξία)
Πάνω ∆ευτερά:
5.435,00
69.245,00
7,8%
Πάνω ∆ευτερά:
1,00
53,00
1,9%
Πάνω ∆ευτερά:
1,00
60,00
1,7%
Πάνω ∆ευτερά:
8,00
682,00
1,2%
Πάνω ∆ευτερά:
1,00
59,00
1,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Πάνω ∆ευτερά:
160,00
12.260,00
1,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Πάνω ∆ευτερά:
400,00
13.400,00
3,0%
Πάνω ∆ευτερά:
0,00
36,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Πάνω ∆ευτερά:
0,00
552,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Πάνω ∆ευτερά:
0,00
10.785,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Πάνω ∆ευτερά:
5.995,00
105.690,00
5,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γυναίκα του εμπόρου με προνομιακό καθεστώς Γιωργάκη γιου του Λεωνίδου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Avrupa Tüccrlarından Yorgaki veled-i Liyonido'nun Zevcesinin Çiftliği 5.995,00
Έμπορος με προνομιακό καθεστώς Γιωργάκης γιος του Λεωνίδου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Avrupa Tüccrlarından Yorgaki veled-i Liyonido'nun Zevcesinin Çiftliği 0,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 5 116,50 5.435,00
002   γη με βλάστηση 4 116,50 2.435,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 3,50 175,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,50 25,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,50 25,00
006   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 1 3,00 150,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 13,00 260,00
008   βαμβάκι 1 13,00 260,00
009   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 13,00 260,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 100,00 2.000,00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 1 100,00 2.000,00
012   άλλη χρήση γης 1 0,00 3.000,00
013   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 3.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 8 160,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 8 160,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 8 160,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 400,00
002   σπίτι (hane) 1 1 400,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 20, 2020, 9:20 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Avrupa Tüccrlarından Yorgaki veled-i Liyonido'nun Zevcesinin Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5414/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό