Όνομα: Avrupa Tüccrlarından Yorgaki veled-i Liyonido'nun Zevcesinin Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Avrupa Tüccrlarından Yorgaki veled-i Liyonido'nun Zevcesinin Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Πάνω ∆ευτερά
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5,995.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
5,435.0 160.0 400.0 0.0
90.7% 2.7% 6.7% 0.0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Πάνω ∆ευτερά:
1.00
50.00
2.0%
Πάνω ∆ευτερά:
0.00
0.00
0.0%
Πάνω ∆ευτερά:
2.00
65.00
3.1%
Πάνω ∆ευτερά:
2.00
66.00
3.0%
Πάνω ∆ευτερά:
5.00
113.00
4.4%
Γαίες (εμβαδόν)
Πάνω ∆ευτερά:
116.50
2,206.50
5.3%
Γαίες (αξία)
Πάνω ∆ευτερά:
5,435.00
69,245.00
7.8%
Πάνω ∆ευτερά:
1.00
53.00
1.9%
Πάνω ∆ευτερά:
1.00
60.00
1.7%
Πάνω ∆ευτερά:
8.00
682.00
1.2%
Πάνω ∆ευτερά:
1.00
59.00
1.7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Πάνω ∆ευτερά:
160.00
12,260.00
1.3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Πάνω ∆ευτερά:
400.00
13,400.00
3.0%
Πάνω ∆ευτερά:
0.00
36.00
0.0%
Ζώα (αριθμός)
Πάνω ∆ευτερά:
0.00
552.00
0.0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Πάνω ∆ευτερά:
0.00
10,785.00
0.0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Πάνω ∆ευτερά:
5,995.00
105,690.00
5.7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γυναίκα του εμπόρου με προνομιακό καθεστώς Γιωργάκη γιου του Λεωνίδου
Avrupa Tüccrlarından Yorgaki veled-i Liyonido'nun Zevcesinin Çiftliği 5,995.00
Έμπορος με προνομιακό καθεστώς Γιωργάκης γιος του Λεωνίδου
Avrupa Tüccrlarından Yorgaki veled-i Liyonido'nun Zevcesinin Çiftliği 0.00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 5 116.50 5,435.00
002   γη με βλάστηση 4 116.50 2,435.00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 3.50 175.00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0.50 25.00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0.50 25.00
006   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 1 3.00 150.00
007   1 13.00 260.00
008   βαμβάκι 1 13.00 260.00
009   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 13.00 260.00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 100.00 2,000.00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 1 100.00 2,000.00
012   1 0.00 3,000.00
013   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0.00 3,000.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 1 8 160.00
002   ελιές 1 8 160.00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 8 160.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 1 1 400.00
002   σπίτι (hane) 1 1 400.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 20, 2020, 9:20 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Avrupa Tüccrlarından Yorgaki veled-i Liyonido'nun Zevcesinin Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5414/ στις 03/07/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό