Όνομα: Avrupa Tüccrlarından Bogos veled-i Ermeniyan'ın Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Avrupa Tüccrlarından Bogos veled-i Ermeniyan'ın Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Πάνω ∆ευτερά
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 25.660,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
15.630,0 1.580,0 5.300,0 3.150,0
60,9% 6,2% 20,7% 12,3%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Πάνω ∆ευτερά:
1,00
50,00
2,0%
Πάνω ∆ευτερά:
0,00
0,00
0,0%
Πάνω ∆ευτερά:
1,00
65,00
1,5%
Πάνω ∆ευτερά:
1,00
6,00
16,7%
Πάνω ∆ευτερά:
3,00
113,00
2,7%
Γαίες (εμβαδόν)
Πάνω ∆ευτερά:
208,00
1.011,50
20,6%
Γαίες (αξία)
Πάνω ∆ευτερά:
15.630,00
43.130,00
36,2%
Πάνω ∆ευτερά:
1,00
53,00
1,9%
Πάνω ∆ευτερά:
2,00
60,00
3,3%
Πάνω ∆ευτερά:
79,00
567,00
13,9%
Πάνω ∆ευτερά:
1,00
4,00
25,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Πάνω ∆ευτερά:
1.580,00
10.020,00
15,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Πάνω ∆ευτερά:
5.300,00
8.695,00
61,0%
Πάνω ∆ευτερά:
2,00
36,00
5,6%
Ζώα (αριθμός)
Πάνω ∆ευτερά:
303,00
526,00
57,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Πάνω ∆ευτερά:
3.150,00
5.785,00
54,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Πάνω ∆ευτερά:
25.660,00
66.770,00
38,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Έμπορος με προνομιακό καθεστώς Χατζή Bogoz γιος του Ermeniyan
Avrupa Tüccrlarından Bogos veled-i Ermeniyan'ın Çiftliği 54.650,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 3 208,00 15.630,00
002   γη με βλάστηση 2 208,00 10.630,00
003   1 113,00 1.130,00
004   δημητριακά 1 113,00 1.130,00
005   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 113,00 1.130,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 95,00 9.500,00
007   αγροτεμάχιο με δεντρόκηπο (eşcarlı bağçe hafi tarla) 1 95,00 9.500,00
008   1 0,00 5.000,00
009   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari dolaplık) 1 0,00 5.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 79 1.580,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 79 1.580,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 79 1.580,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 2 5.300,00
002   σπίτι (hane) 1 1 5.000,00
003   Μύλοι 1 1 300,00
004   Νερόμυλοι 1 1 300,00
005   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 303 3.150,00
002   πρόβατα (agnam) 1 300 2.400,00
003   βόδι (öküz) 1 3 750,00
004   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 3 750,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 20, 2020, 9:20 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Avrupa Tüccrlarından Bogos veled-i Ermeniyan'ın Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5415/ στις 02/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό