Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5416
UUID βάσης δεδομένων: d633dc4a-a189-474b-ad7f-492d8db96f64
Όνομα: Κλήρου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İkliru
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Klirou
Κλήρου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Klirou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 74.462,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
39.847,5 15.540,0 12.125,0 6.950,0
53,5% 20,9% 16,3% 9,3%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
44,00
1.130,00
3,9%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
71,00
1.642,00
4,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
72,00
1.652,00
4,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
197,00
3.136,00
6,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
1.559,75
37.190,00
4,2%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
39.847,50
638.339,00
6,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
69,00
1.074,00
6,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
79,00
1.639,00
4,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
777,00
11.055,00
7,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
79,00
1.607,00
4,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
15.540,00
208.330,00
7,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
12.125,00
294.140,00
4,1%
Ναχιγιές Ορεινής:
49,00
989,00
5,0%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
269,00
12.640,00
2,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
6.950,00
209.177,00
3,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
74.462,50
1.349.986,00
5,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Βασίλης γιος του Γιακουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κλήρου 1.365,00
Γυναίκα του Βασίλη γιου του Γιακουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κλήρου 100,00
Γιαννής γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κλήρου 2.370,00
Γυναίκα του Γιαννή γιου του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κλήρου 1.340,00
Παπάς Χατζή Γιακουμής γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κλήρου 5.635,00
Αναστάσης γιος του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κλήρου 745,00
Γυναίκα του Αναστάση γιου του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κλήρου 180,00
Σταυρινός γιος του Γιακουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κλήρου 1.480,00
Δημήτρης γιος του Χατζή Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κλήρου 1.290,00
Γυναίκα του Δημήτρη γιου του Χατζή Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κλήρου 320,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 197 1.559,75 39.847,50
002   γη με βλάστηση 140 1.541,75 33.392,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 59 278,00 7.102,50
004   αμπέλι 53 273,50 6.977,50
005   αμπέλι (bağ) 53 273,50 6.977,50
006   δημητριακά 6 4,50 125,00
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 4 3,50 85,00
008   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 2 1,00 40,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 81 1.263,75 26.290,00
010   κήπος (bağçe) 20 14,75 1.380,00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 61 1.249,00 24.910,00
012   άλλη χρήση γης 56 17,00 6.435,00
013   αλώνι (harman) 17 17,00 325,00
014   αλώνι (harman yeri) 6 6,00 120,00
015   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 39 0,00 6.110,00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 1,00 20,00
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 1,00 20,00
018   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 1 1,00 20,00
019   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 1 1,00 20,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 69 777 15.540,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 69 777 15.540,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 5 29 580,00
004   άλλη ελιά (diğer zeytun) 1 25 500,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 58 698 13.960,00
006   ελιά (zeytun 2) 5 25 500,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 79 79 12.125,00
002   σπίτι (hane) 62 62 9.150,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 2 140,00
004   τμήμα κτηρίου 7 7 875,00
005   δωμάτιο 7 7 875,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 7 7 875,00
007   Μύλοι 10 10 2.100,00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 7 7 1.420,00
009   μύλος (deği̇rmen) 3 3 680,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 37 257 3.950,00
002   πρόβατα (agnam) 20 240 1.920,00
003   αγελάδα (inek) 1 1 30,00
004   δαμαλάκι (dana) 1 1 30,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 30,00
006   βόδι (öküz) 16 16 2.000,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 30, 2021, 4:20 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κλήρου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5416/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό