Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5417
UUID βάσης δεδομένων: 50aa1505-f9da-4bb6-bda9-1b0af718c789
Όνομα: Αγία Μαρίνα (Σκυλλούρας)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Marina
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agia Marina (Skyllouras)
Αγία Μαρίνα (Σκυλλούρας)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayia Marina
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 12.270,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
3.546,0 2.680,0 2.905,0 3.139,0
28,9% 21,8% 23,7% 25,6%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
13,00
1.130,00
1,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
19,00
1.642,00
1,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
19,00
1.652,00
1,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
25,00
3.136,00
0,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
246,25
37.190,00
0,7%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
3.546,00
638.339,00
0,6%
Ναχιγιές Ορεινής:
9,00
1.074,00
0,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
15,00
1.639,00
0,9%
Ναχιγιές Ορεινής:
134,00
11.055,00
1,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
14,00
1.607,00
0,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.680,00
208.330,00
1,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.905,00
294.140,00
1,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
20,00
989,00
2,0%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
245,00
12.640,00
1,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
3.139,00
209.177,00
1,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
12.270,00
1.349.986,00
0,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
İbrahim γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγία Μαρίνα (Σκυλλούρας) 295,00
Γυναίκα του İbrahim γιου του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγία Μαρίνα (Σκυλλούρας) 104,00
Hasan γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγία Μαρίνα (Σκυλλούρας) 455,00
İbrahim γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγία Μαρίνα (Σκυλλούρας) 32,00
Γυναίκα του İbrahim γιου του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγία Μαρίνα (Σκυλλούρας) 30,00
İbrahim γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγία Μαρίνα (Σκυλλούρας) 1.345,00
Hasan γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγία Μαρίνα (Σκυλλούρας) 480,00
Ορφανός Σάββας Γιαννής γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Μαρίνα (Σκυλλούρας) 1.820,50
Σολωμός γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Μαρίνα (Σκυλλούρας) 1.195,50
Μητέρα του Ορφανού Σάββα Γιαννή γιου του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγία Μαρίνα (Σκυλλούρας) 75,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 25 246,25 3.546,00
002   γη με βλάστηση 19 241,25 3.435,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 5 4,25 100,00
004   δημητριακά 5 4,25 100,00
005   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 5 4,25 100,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 14 237,00 3.335,00
007   κήπος (bağçe) 1 6,00 120,00
008   αγροτεμάχιο (tarla) 13 231,00 3.215,00
009   άλλη χρήση γης 6 5,00 111,00
010   αλώνι (harman) 5 5,00 75,00
011   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 36,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 9 134 2.680,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 9 134 2.680,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 7 140,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 8 127 2.540,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 15 14 2.905,00
002   σπίτι (hane) 14 13 2.605,00
003   Μύλοι 1 1 300,00
004   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 18 243 2.639,00
002   πρόβατα (agnam) 2 33 264,00
003   αγελάδα (inek) 5 7 400,00
004   δαμαλάκι (dana) 4 6 325,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 4 6 325,00
006   αίγες (keçi̇) 7 150 1.200,00
007   βόδι (öküz) 3 3 375,00
008   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 50 400,00
009   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 50 400,00
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 24, 2019, 1:38 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αγία Μαρίνα (Σκυλλούρας). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5417/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό