Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5418
UUID βάσης δεδομένων: 9e1ad219-2522-422f-8b78-15220777eac6
Όνομα: Επισκοπειό
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Piskopyo
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Episkopeio
Επισκοπειό
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Episkopio
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 18.632,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
9.342,5 2.620,0 3.420,0 3.250,0
50,1% 14,1% 18,4% 17,4%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
11,00
1.130,00
1,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
14,00
1.642,00
0,9%
Ναχιγιές Ορεινής:
14,00
1.652,00
0,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
43,00
3.136,00
1,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
445,25
37.190,00
1,2%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
9.342,50
638.339,00
1,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
16,00
1.074,00
1,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
22,00
1.639,00
1,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
141,00
11.055,00
1,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
23,00
1.607,00
1,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.620,00
208.330,00
1,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
3.420,00
294.140,00
1,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
4,00
989,00
0,4%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
13,00
12.640,00
0,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
3.250,00
209.177,00
1,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
18.632,50
1.349.986,00
1,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσαγκάρης Μιχαήλ γιος του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Επισκοπειό 2.050,00
Γυναίκα του τσαγκάρη Μιχαήλ γιου του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Επισκοπειό 500,00
Τουμάζος γιος του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Επισκοπειό 392,50
Μιχαήλ γιος του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Επισκοπειό 2.970,00
Γυναίκα του Μιχαήλ γιου του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Επισκοπειό 110,00
Παπάς Νικόλας γιος του Συμεών
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Επισκοπειό 2.500,00
Γυναίκα του παπά Νικόλα γιου του Συμεών
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Επισκοπειό 390,00
Γιακουμής γιος του Κωνστάντζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Επισκοπειό 680,00
Γιωρκής γιος του παπά Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Επισκοπειό 900,00
Μιχαήλ γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Επισκοπειό 220,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 43 445,25 9.342,50
002   γη με βλάστηση 35 409,25 8.577,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 1,00 100,00
004   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 1 1,00 100,00
005   μη δενδρώδης καλλιέργεια 16 98,50 2.432,50
006   αμπέλι 14 88,50 2.212,50
007   αμπέλι (bağ) 14 88,50 2.212,50
008   δημητριακά 2 10,00 220,00
009   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 10,00 200,00
010   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 0,00 20,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 18 309,75 6.045,00
012   κήπος (bağçe) 4 3,75 175,00
013   αγροτεμάχιο (tarla) 14 306,00 5.870,00
014   άλλη χρήση γης 7 6,00 615,00
015   αλώνι (harman) 6 6,00 115,00
016   παλιό τρεχούμενο νερό (kadim ma-i cari) 1 0,00 500,00
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 30,00 150,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 30,00 150,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 16 141 2.620,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 16 141 2.620,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 2 40,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 14 107 1.940,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 32 640,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 22 23 3.420,00
002   σπίτι (hane) 18 16 2.120,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 50,00
004   τμήμα κτηρίου 3 6 1.000,00
005   δωμάτιο 3 6 1.000,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 3 6 1.000,00
007   Μύλοι 1 1 300,00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 10 2.500,00
002   βόδι (öküz) 1 10 2.500,00
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 24, 2019, 2:12 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Επισκοπειό. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5418/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό