Όνομα: Μαργί
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Marki
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Margi
Μαργί
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Margi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 10.568,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
8.135,0 540,0 830,0 1.143,0
77,0% 5,1% 7,9% 10,8%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
7,00
1.130,00
0,6%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
7,00
1.642,00
0,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
1,00
77,00
1,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
24,00
3.136,00
0,8%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Ορεινής:
411,00
19.183,50
2,1%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
8.135,00
323.813,50
2,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
8,00
1.074,00
0,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
8,00
1.639,00
0,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
72,00
6.647,00
1,1%
Ναχιγιές Ορεινής:
1,00
68,00
1,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
540,00
122.475,00
0,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
830,00
115.617,50
0,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
8,00
989,00
0,8%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
97,00
8.539,00
1,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
1.143,00
95.481,00
1,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
10.568,00
635.997,00
1,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hüseyin γιος του Mustafa
Μαργί 4.185,00
Hüseyin γιος του Ali
Μαργί 1.853,00
Musa γιος του Mehmed
Μαργί 920,00
Mehmed γιος του Ali
Μαργί 1.485,00
Hüseyin γιος του Mehmed
Μαργί 2.525,00
Salih γιος του Mehmed
Μαργί 900,00
Abdülkerim γιος του Osman
Μαργί 450,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 24 414,00 8.175,00
002   γη με βλάστηση 16 412,00 8.125,00
003   9 12,00 125,00
004   αμπέλι 6 1,00 55,00
005   αμπέλι (bağ) 6 1,00 55,00
006   δημητριακά 3 11,00 70,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 10,00 50,00
008   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 2 1,00 20,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 7 400,00 8.000,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 7 400,00 8.000,00
011   8 2,00 50,00
012   αλώνι (harman) 8 2,00 50,00
013   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 8 74 580,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 8 74 580,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 2 40,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 7 72 540,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 8 2 830,00
002   σπίτι (hane) 7 1 530,00
003   Μύλοι 1 1 300,00
004   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 8 98 1.143,00
002   πρόβατα (agnam) 1 30 240,00
003   βόδι (öküz) 5 2 375,00
004   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 4 1 250,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 66 528,00
006   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 2 66 528,00
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 24, 2019, 2:52 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μαργί. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5419/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό