Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5419
UUID βάσης δεδομένων: 454a56c5-0eb9-4766-9c6c-6ce529969c84
Όνομα: Μαργί
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Marki
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Margi
Μαργί
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Margi
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 12.738,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
8.795,0 740,0 1.310,0 1.893,0
69,0% 5,8% 10,3% 14,9%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
7,00
1.130,00
0,6%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
7,00
1.642,00
0,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
7,00
1.652,00
0,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
24,00
3.136,00
0,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
446,00
37.190,00
1,2%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
8.795,00
638.339,00
1,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
8,00
1.074,00
0,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
8,00
1.639,00
0,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
79,00
11.055,00
0,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
8,00
1.607,00
0,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
740,00
208.330,00
0,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
1.310,00
294.140,00
0,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
8,00
989,00
0,8%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
101,00
12.640,00
0,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
1.893,00
209.177,00
0,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
12.738,00
1.349.986,00
0,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαργί 4.185,00
Hüseyin γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαργί 1.853,00
Musa γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαργί 920,00
Mehmed γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαργί 1.485,00
Hüseyin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαργί 2.525,00
Salih γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαργί 900,00
Abdülkerim γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαργί 450,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 24 446,00 8.795,00
002   γη με βλάστηση 16 438,00 8.645,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 9 18,00 245,00
004   αμπέλι 6 6,00 155,00
005   αμπέλι (bağ) 6 6,00 155,00
006   δημητριακά 3 12,00 90,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 10,00 50,00
008   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 2 2,00 40,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 7 420,00 8.400,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 7 420,00 8.400,00
011   άλλη χρήση γης 8 8,00 150,00
012   αλώνι (harman) 8 8,00 150,00
013   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 8 79 740,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 8 79 740,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 2 40,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 7 77 700,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 8 8 1.310,00
002   σπίτι (hane) 7 7 1.010,00
003   Μύλοι 1 1 300,00
004   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 4 97 893,00
002   πρόβατα (agnam) 1 30 240,00
003   βόδι (öküz) 1 1 125,00
004   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 66 528,00
005   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 2 66 528,00
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 24, 2019, 2:52 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μαργί. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5419/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό