Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5423
UUID βάσης δεδομένων: 26dc1bb4-b527-407c-8f20-b1d9b93b4b6c
Όνομα: Πέρα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Pera
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Pera
Πέρα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Pera
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 72.341,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
39.267,0 8.670,0 16.040,0 8.364,0
54,3% 12,0% 22,2% 11,6%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
46,00
1.130,00
4,1%
Ναχιγιές Ορεινής:
1,00
10,00
10,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
77,00
1.642,00
4,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
78,00
1.652,00
4,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
184,00
3.136,00
5,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
1.878,50
37.190,00
5,1%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
39.267,00
638.339,00
6,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
70,00
1.074,00
6,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
73,00
1.639,00
4,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
496,00
11.055,00
4,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
73,00
1.607,00
4,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
8.670,00
208.330,00
4,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
16.040,00
294.140,00
5,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
51,00
989,00
5,2%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
424,00
12.640,00
3,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
8.364,00
209.177,00
4,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
72.341,00
1.349.986,00
5,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Musa γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πέρα 3.020,00
Ορφανά του Musa γιου του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πέρα 1.385,00
Musa γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πέρα 0,00
Πιερής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πέρα 645,00
Γυναίκα του Πιερή γιου του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πέρα 110,00
Μιχαήλ γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πέρα 1.077,50
Γυναίκα του Μιχαήλ γιου του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πέρα 120,00
Λουίζος γιος του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πέρα 1.620,00
Γυναίκα του Λουίζου γιου του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πέρα 455,00
Μιχαήλ γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πέρα 1.605,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 184 1.878,50 39.267,00
002   γη με βλάστηση 141 1.834,50 38.397,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 67 311,00 7.745,00
004   βαμβάκι 1 8,00 400,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 8,00 400,00
006   αμπέλι 60 242,00 6.215,00
007   αμπέλι (bağ) 60 242,00 6.215,00
008   δημητριακά 6 61,00 1.130,00
009   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 56,00 1.030,00
010   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 4 5,00 100,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 74 1.523,50 30.652,00
012   κήπος (bağçe) 7 7,50 437,00
013   αγροτεμάχιο (tarla) 67 1.516,00 30.215,00
014   άλλη χρήση γης 43 44,00 870,00
015   αλώνι (harman) 43 44,00 870,00
016   αλώνι (harman yeri) 15 15,00 290,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 70 496 8.670,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 70 496 8.670,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 8 45 850,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 54 310 6.200,00
005   ελιά (zeytun 2) 7 139 1.580,00
006   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 2 40,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 73 73 16.040,00
002   σπίτι (hane) 63 63 12.985,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 50,00
004   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 2 2 200,00
005   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
006   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
007   τμήμα κτηρίου 7 7 2.405,00
008   δωμάτιο 6 6 2.375,00
009   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 6 6 2.375,00
010   βοηθητικό κτίσμα/αποθήκη (sundurma) 1 1 30,00
011   Μύλοι 2 2 600,00
012   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 2 600,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 45 418 6.864,00
002   πρόβατα (agnam) 16 356 3.184,00
003   αγελάδα (inek) 1 1 25,00
004   δαμαλάκι (dana) 1 1 25,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 25,00
006   αίγες (keçi̇) 1 15 120,00
007   βόδι (öküz) 26 26 3.375,00
008   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 20 160,00
009   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 20 160,00
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 26, 2019, 9:07 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πέρα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5423/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό