Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5425
UUID βάσης δεδομένων: b1d0bd85-ecf7-4f7f-8718-7ee39afd3ed5
Όνομα: Μαλούντα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Malunda
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Malounta
Μαλούντα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Malounda
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 12.734,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
5.705,0 2.260,0 3.510,0 1.259,0
44,8% 17,7% 27,6% 9,9%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
8,00
1.130,00
0,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
12,00
1.642,00
0,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
12,00
1.652,00
0,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
35,00
3.136,00
1,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
236,00
37.190,00
0,6%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
5.705,00
638.339,00
0,9%
Ναχιγιές Ορεινής:
9,00
1.074,00
0,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
16,00
1.639,00
1,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
113,00
11.055,00
1,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
16,00
1.607,00
1,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.260,00
208.330,00
1,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
3.510,00
294.140,00
1,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
9,00
989,00
0,9%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
54,00
12.640,00
0,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
1.259,00
209.177,00
0,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
12.734,00
1.349.986,00
0,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Δημήτρης γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μαλούντα 447,50
Χριστόδουλος γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μαλούντα 447,50
Χριστόδουλος γιος του Γιακουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μαλούντα 535,00
Κόρη του Χατζή Χαράλαμπου γιου του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μαλούντα 1.655,00
Χατζή Χαράλαμπος γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μαλούντα 0,00
Χατζή Βασίλης γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μαλούντα 3.090,00
Παπάς Χριστόδουλος γιος του Βασίλη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μαλούντα 1.525,00
Γυναίκα του παπά Χριστόδουλου γιου του Βασίλη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μαλούντα 490,00
Παυλής γιος του Συμεών
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μαλούντα 1.459,00
Χαράλαμπος γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μαλούντα 860,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 35 236,00 5.705,00
002   γη με βλάστηση 26 228,00 5.425,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 10 40,00 1.525,00
004   αμπέλι 10 40,00 1.525,00
005   αμπέλι (bağ) 10 40,00 1.525,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 16 188,00 3.900,00
007   κήπος (bağçe) 7 4,00 220,00
008   αγροτεμάχιο (tarla) 9 184,00 3.680,00
009   άλλη χρήση γης 9 8,00 280,00
010   αλώνι (harman) 8 8,00 160,00
011   αλώνι (harman yeri) 3 3,00 60,00
012   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 120,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 9 113 2.260,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 9 113 2.260,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 9 113 2.260,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 16 16 3.510,00
002   σπίτι (hane) 11 11 1.475,00
003   τμήμα κτηρίου 4 4 2.000,00
004   δωμάτιο 4 4 2.000,00
005   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 4 4 2.000,00
006   Μύλοι 1 1 35,00
007   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 35,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 8 53 1.009,00
002   αίγες (keçi̇) 2 8 64,00
003   βόδι (öküz) 5 5 625,00
004   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 40 320,00
005   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 40 320,00
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 28, 2019, 8:56 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μαλούντα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5425/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό