Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5426
UUID βάσης δεδομένων: a99de695-5de5-4dfc-93bb-a44ef55c1e3b
Όνομα: Εργάτες
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Arkadez
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Ergates
Εργάτες
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Argataes
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 26.169,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
13.290,0 3.260,0 5.915,0 3.704,0
50,8% 12,5% 22,6% 14,2%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
26,00
1.130,00
2,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
40,00
1.642,00
2,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
40,00
1.652,00
2,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
87,00
3.136,00
2,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
954,50
37.190,00
2,6%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
13.290,00
638.339,00
2,1%
Ναχιγιές Ορεινής:
26,00
1.074,00
2,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
38,00
1.639,00
2,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
163,00
11.055,00
1,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
28,00
1.607,00
1,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
3.260,00
208.330,00
1,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
5.915,00
294.140,00
2,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
20,00
989,00
2,0%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
129,00
12.640,00
1,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
3.704,00
209.177,00
1,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
26.169,00
1.349.986,00
1,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Εργάτες 1.170,00
Γυναίκα του Mustafa γιου του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Εργάτες 260,00
Εκ των κατοίκων της Λευκωσίας Hüseyin γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Εργάτες 520,00
Γυναίκα του Εκ των κατοίκων της Λευκωσίας Hüseyin γιου του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Εργάτες 360,00
Μιχαήλ γιος του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Εργάτες 740,00
Γυναίκα του Μιχαήλ γιου του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Εργάτες 75,00
Γιακουμής γιος του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Εργάτες 1.295,00
Νικόλας γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Εργάτες 230,00
Μιχαήλ γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Εργάτες 710,00
Παυλής γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Εργάτες 1.395,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 87 954,50 13.290,00
002   γη με βλάστηση 71 938,50 12.970,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 14 86,00 2.002,50
004   βαμβάκι 1 26,50 530,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 26,50 530,00
006   αμπέλι 13 59,50 1.472,50
007   αμπέλι (bağ) 13 59,50 1.472,50
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 57 852,50 10.967,50
009   κήπος (bağçe) 27 69,50 3.077,50
010   αγροτεμάχιο (tarla) 29 755,00 7.610,00
011   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarlası) 1 28,00 280,00
012   άλλη χρήση γης 16 16,00 320,00
013   αλώνι (harman) 16 16,00 320,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 26 163 3.260,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 26 163 3.260,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 12 240,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 24 148 2.960,00
005   ελιά (zeytun 2) 1 3 60,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 38 28 5.915,00
002   σπίτι (hane) 34 24 4.340,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 2 140,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 5,00
005   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 1 1 100,00
006   τμήμα κτηρίου 3 3 1.500,00
007   δωμάτιο 3 3 1.500,00
008   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 3 3 1.500,00
009   Μύλοι 1 1 75,00
010   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 75,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 12 121 1.704,00
002   πρόβατα (agnam) 4 63 504,00
003   αγελάδα (inek) 2 3 50,00
004   δαμαλάκι (dana) 2 3 50,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 3 50,00
006   βόδι (öküz) 4 4 500,00
007   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 51 650,00
008   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 50 400,00
009   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 24, 2020, 2:14 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Εργάτες. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5426/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό