Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5427
UUID βάσης δεδομένων: 24987a6e-913b-452f-9931-7943f80f577b
Όνομα: Καπέδες
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kapevez
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kapedes
Καπέδες
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kappedhes
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 25.790,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
12.790,0 2.420,0 6.715,0 3.865,0
49,6% 9,4% 26,0% 15,0%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
30,00
1.130,00
2,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
50,00
1.642,00
3,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
50,00
1.652,00
3,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
118,00
3.136,00
3,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
702,75
37.190,00
1,9%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
12.790,00
638.339,00
2,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
30,00
1.074,00
2,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
41,00
1.639,00
2,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
121,00
11.055,00
1,1%
Ναχιγιές Ορεινής:
41,00
1.607,00
2,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.420,00
208.330,00
1,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
6.715,00
294.140,00
2,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
25,00
989,00
2,5%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
198,00
12.640,00
1,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
3.865,00
209.177,00
1,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
25.790,00
1.349.986,00
1,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χριστοφής γιος του Παρασκευά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καπέδες 970,00
Γιωρκής γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καπέδες 900,00
Ζήνων γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καπέδες 965,00
Γυναίκα του Ζήνωνα γιου του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καπέδες 560,00
Παναγιώτης γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καπέδες 985,00
Γυναίκα του Παναγιώτη γιου του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καπέδες 60,00
Συμεών γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καπέδες 705,00
Γυναίκα του Συμεών γιου του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καπέδες 20,00
Φραντζέσκος γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καπέδες 1.140,00
Ιωακείμ γιος του Γερολεμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καπέδες 875,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 118 702,75 12.790,00
002   γη με βλάστηση 97 681,75 12.370,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 49 182,00 7.020,00
004   αμπέλι 37 170,00 6.780,00
005   αμπέλι (bağ) 37 170,00 6.780,00
006   δημητριακά 12 12,00 240,00
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 12 12,00 240,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 48 499,75 5.350,00
009   κήπος (bağçe) 17 11,75 470,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 31 488,00 4.880,00
011   άλλη χρήση γης 21 21,00 420,00
012   αλώνι (harman) 21 21,00 420,00
013   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 30 121 2.420,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 30 121 2.420,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 4 80,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 25 109 2.180,00
005   ελιά (zeytun 2) 4 8 160,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 41 41 6.715,00
002   σπίτι (hane) 38 38 5.215,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 80,00
004   άλλο ερειπωμένο σπίτι (diğer harabe hane) 1 1 80,00
005   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 2 2 225,00
006   τμήμα κτηρίου 3 3 1.500,00
007   δωμάτιο 3 3 1.500,00
008   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 3 3 1.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 22 195 3.115,00
002   πρόβατα (agnam) 7 180 1.440,00
003   αγελάδα (inek) 2 2 50,00
004   δαμαλάκι (dana) 2 2 50,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 2 50,00
006   βόδι (öküz) 13 13 1.625,00
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 29, 2019, 12:36 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καπέδες. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5427/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό