Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5429
UUID βάσης δεδομένων: 022ec425-8f7b-4a4e-9a5b-3a95fd9083fc
Όνομα: Φικάρδου (του)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Fikardu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Fikardou
Φικάρδου (του)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Phykardou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 6.185,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
3.075,0 500,0 2.235,0 375,0
49,7% 8,1% 36,1% 6,1%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
5,00
1.130,00
0,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
9,00
1.642,00
0,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
9,00
1.652,00
0,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
15,00
3.136,00
0,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
81,50
37.190,00
0,2%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
3.075,00
638.339,00
0,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
5,00
1.074,00
0,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
13,00
1.639,00
0,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
25,00
11.055,00
0,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
13,00
1.607,00
0,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
500,00
208.330,00
0,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.235,00
294.140,00
0,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
2,00
989,00
0,2%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
2,00
12.640,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
375,00
209.177,00
0,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
6.185,00
1.349.986,00
0,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Βασίλης γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φικάρδου (του) 1.065,00
Γυναίκα του Βασίλη γιου του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φικάρδου (του) 245,00
Μιχαήλ γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φικάρδου (του) 540,00
Γυναίκα του Μιχαήλ γιου του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φικάρδου (του) 200,00
Χριστόδουλος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φικάρδου (του) 600,00
Γυναίκα του Χριστόδουλου γιου του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φικάρδου (του) 200,00
Παυλής γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φικάρδου (του) 960,00
Γυναίκα του Παυλή γιου του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φικάρδου (του) 120,00
Παπάς Χαράλαμπος γιος του παπά Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φικάρδου (του) 1.710,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 15 81,50 3.075,00
002   γη με βλάστηση 15 81,50 3.075,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 14 81,00 3.055,00
004   αμπέλι 10 77,00 2.975,00
005   αμπέλι (bağ) 10 77,00 2.975,00
006   δημητριακά 4 4,00 80,00
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 4 4,00 80,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 0,50 20,00
009   κήπος (bağçe) 1 0,50 20,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 5 25 500,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 5 25 500,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 5 25 500,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 13 13 2.235,00
002   σπίτι (hane) 10 10 1.285,00
003   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 1 1 200,00
004   τμήμα κτηρίου 2 2 650,00
005   δωμάτιο 2 2 650,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 2 2 650,00
007   βοηθητικές κατασκευές 1 1 300,00
008   ερειπωμένος ληνός (πατητήρι) (harabe şirahane) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 1 125,00
002   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τελευταία επεξεργασία: Δεκ. 1, 2019, 5:14 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Φικάρδου (του). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5429/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό