Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5430
UUID βάσης δεδομένων: aa52710b-30ff-415d-8b0d-6ebeb439d2f8
Όνομα: Λαζανιάς
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lazanya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Lazanias
Λαζανιάς
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Lazania
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 16.279,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
5.040,0 1.560,0 8.730,0 949,0
31,0% 9,6% 53,6% 5,8%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
13,00
1.130,00
1,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
24,00
1.642,00
1,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
24,00
1.652,00
1,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
37,00
3.136,00
1,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
139,50
37.190,00
0,4%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
5.040,00
638.339,00
0,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
16,00
1.074,00
1,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
32,00
1.639,00
2,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
78,00
11.055,00
0,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
32,00
1.607,00
2,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
1.560,00
208.330,00
0,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
8.730,00
294.140,00
3,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
10,00
989,00
1,0%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
12,00
12.640,00
0,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
949,00
209.177,00
0,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
16.279,00
1.349.986,00
1,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Κυριάκος γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λαζανιάς 420,00
Γυναίκα του Κυριάκου γιου του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λαζανιάς 140,00
Γιωρκής γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λαζανιάς 1.665,00
Γιωρκής γιος του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λαζανιάς 990,00
Γυναίκα του Γιωρκή γιου του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λαζανιάς 140,00
Ρουσάφης γιος του Φίλιππου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λαζανιάς 880,00
Χαράλαμπος γιος του Φίλιππου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λαζανιάς 1.189,00
Γυναίκα του Χαράλαμπου γιου του Φίλιππου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λαζανιάς 80,00
Σάββας γιος του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λαζανιάς 1.105,00
Γυναίκα του Σάββα γιου του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λαζανιάς 140,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 37 139,50 5.040,00
002   γη με βλάστηση 37 139,50 5.040,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 34 128,00 4.860,00
004   αμπέλι 22 115,00 4.600,00
005   αμπέλι (bağ) 22 115,00 4.600,00
006   δημητριακά 12 13,00 260,00
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 12 13,00 260,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 11,50 180,00
009   κήπος (bağçe) 1 1,50 60,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 2 10,00 120,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 16 78 1.560,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 16 78 1.560,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 11 53 1.060,00
004   ελιά (zeytun 2) 5 25 500,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 32 32 8.730,00
002   σπίτι (hane) 18 18 2.180,00
003   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 5 5 850,00
004   τμήμα κτηρίου 14 14 6.550,00
005   δωμάτιο 13 13 6.500,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 13 13 6.500,00
007   βοηθητικό κτίσμα/αποθήκη (sundurma) 1 1 50,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 10 12 949,00
002   αγελάδα (inek) 2 2 50,00
003   δαμαλάκι (dana) 2 2 50,00
004   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 2 50,00
005   αίγες (keçi̇) 1 3 24,00
006   βόδι (öküz) 7 7 875,00
Τελευταία επεξεργασία: Δεκ. 1, 2019, 5:27 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λαζανιάς. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5430/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό