Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5431
UUID βάσης δεδομένων: ec15289d-48e9-40e8-8a88-cac42a273188
Όνομα: Οδού
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Odu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Odou
Οδού
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Odou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 31.447,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
11.795,0 6.840,0 11.080,0 1.732,0
37,5% 21,8% 35,2% 5,5%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
25,00
1.130,00
2,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
38,00
1.642,00
2,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
38,00
1.652,00
2,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
68,00
3.136,00
2,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
312,50
37.190,00
0,8%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
11.795,00
638.339,00
1,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
36,00
1.074,00
3,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
50,00
1.639,00
3,1%
Ναχιγιές Ορεινής:
342,00
11.055,00
3,1%
Ναχιγιές Ορεινής:
50,00
1.607,00
3,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
6.840,00
208.330,00
3,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
11.080,00
294.140,00
3,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
16,00
989,00
1,6%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
19,00
12.640,00
0,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
1.732,00
209.177,00
0,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
31.447,00
1.349.986,00
2,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Νικόλας γιος του παπά Συμεών
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Οδού 1.935,00
Γυναίκα του Νικόλα γιου του παπά Συμεών
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Οδού 20,00
Βασίλης γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Οδού 340,00
Ανδρέας γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Οδού 1.305,00
Γυναίκα του Ανδρέα γιου του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Οδού 510,00
Νικόλας γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Οδού 1.080,00
Γυναίκα του Νικόλα γιου του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Οδού 565,00
Γιαννής γιος του Συμεών
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Οδού 1.765,00
Γυναίκα του Γιαννή γιου του Συμεών
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Οδού 560,00
Ανδρέας γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Οδού 1.124,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 68 312,50 11.795,00
002   γη με βλάστηση 68 312,50 11.795,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 35 290,50 10.905,00
004   αμπέλι 35 290,50 10.905,00
005   αμπέλι (bağ) 35 290,50 10.905,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 33 22,00 890,00
007   κήπος (bağçe) 33 22,00 890,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 36 342 6.840,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 36 342 6.840,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 34 327 6.540,00
004   ελιά (zeytun 2) 2 15 300,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 50 50 11.080,00
002   σπίτι (hane) 32 32 5.205,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 60,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 40,00
005   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 1 1 350,00
006   τμήμα κτηρίου 18 18 5.875,00
007   δωμάτιο 18 18 5.875,00
008   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 18 18 5.875,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 15 18 1.482,00
002   αγελάδα (inek) 2 3 75,00
003   δαμαλάκι (dana) 2 3 75,00
004   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 3 75,00
005   αίγες (keçi̇) 2 4 32,00
006   βόδι (öküz) 11 11 1.375,00
Τελευταία επεξεργασία: Δεκ. 1, 2019, 6:04 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Οδού. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5431/ στις 16/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό