Όνομα: Άγιος Επιφάνιος (Ορεινής)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Bifan
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Epifanios (Oreinis)
Άγιος Επιφάνιος (Ορεινής)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Epiphanios
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 1.870,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
120,0 1.320,0 265,0 165,0
6,4% 70,6% 14,2% 8,8%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
3,00
1.130,00
0,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
5,00
1.642,00
0,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
1,00
77,00
1,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
4,00
3.136,00
0,1%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Ορεινής:
2,00
19.183,50
0,0%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
120,00
323.813,50
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
3,00
1.074,00
0,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
8,00
1.639,00
0,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
86,00
6.647,00
1,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
1,00
68,00
1,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
1.320,00
122.475,00
1,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
265,00
115.617,50
0,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
3,00
989,00
0,3%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
6,00
8.539,00
0,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
165,00
95.481,00
0,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
1.870,00
635.997,00
0,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μιχαήλ γιος του Γιωρκή
Άγιος Επιφάνιος (Ορεινής) 470,00
Γυναίκα του Μιχαήλ γιου του Γιωρκή
Άγιος Επιφάνιος (Ορεινής) 225,00
Γιαννής γιος του Νικόλα
Άγιος Επιφάνιος (Ορεινής) 180,00
Μιχαήλ γιος του Γιαννή
Άγιος Επιφάνιος (Ορεινής) 305,00
Γυναίκα του Μιχαήλ γιου του Γιαννή
Άγιος Επιφάνιος (Ορεινής) 200,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 4 2,00 120,00
002   γη με βλάστηση 4 2,00 120,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 4 2,00 120,00
004   αμπέλι 4 2,00 120,00
005   αμπέλι (bağ) 4 2,00 120,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 86 1.320,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 3 86 1.320,00
003   δενδρύλλιο ελιάς (fidan-ı zeytun 2) 1 40 400,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 45 900,00
005   ελιά (zeytun 2) 1 1 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 8 2 265,00
002   σπίτι (hane) 5 1 140,00
003   τμήμα κτηρίου 3 1 125,00
004   δωμάτιο 3 1 125,00
005   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 3 1 125,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 3 6 165,00
002   αίγες (keçi̇) 2 5 40,00
003   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τελευταία επεξεργασία: Δεκ. 2, 2019, 12:40 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Επιφάνιος (Ορεινής). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5434/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό