Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5434
UUID βάσης δεδομένων: b81029bc-3004-4d72-a38e-7edcd2d01a88
Όνομα: Άγιος Επιφάνιος (Ορεινής)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Bifan
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Epifanios (Oreinis)
Άγιος Επιφάνιος (Ορεινής)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Epiphanios
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 2.520,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
280,0 1.320,0 715,0 205,0
11,1% 52,4% 28,4% 8,1%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
3,00
1.130,00
0,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
5,00
1.642,00
0,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
5,00
1.652,00
0,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
4,00
3.136,00
0,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
8,00
37.190,00
0,0%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
280,00
638.339,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
3,00
1.074,00
0,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
8,00
1.639,00
0,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
86,00
11.055,00
0,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
8,00
1.607,00
0,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
1.320,00
208.330,00
0,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
715,00
294.140,00
0,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
3,00
989,00
0,3%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
11,00
12.640,00
0,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
205,00
209.177,00
0,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.520,00
1.349.986,00
0,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μιχαήλ γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Επιφάνιος (Ορεινής) 470,00
Γυναίκα του Μιχαήλ γιου του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Επιφάνιος (Ορεινής) 225,00
Γιαννής γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Επιφάνιος (Ορεινής) 180,00
Μιχαήλ γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Επιφάνιος (Ορεινής) 305,00
Γυναίκα του Μιχαήλ γιου του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Επιφάνιος (Ορεινής) 200,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 4 8,00 280,00
002   γη με βλάστηση 4 8,00 280,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 4 8,00 280,00
004   αμπέλι 4 8,00 280,00
005   αμπέλι (bağ) 4 8,00 280,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 86 1.320,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 3 86 1.320,00
003   δενδρύλλιο ελιάς (fidan-ı zeytun 2) 1 40 400,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 45 900,00
005   ελιά (zeytun 2) 1 1 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 8 8 715,00
002   σπίτι (hane) 5 5 340,00
003   τμήμα κτηρίου 3 3 375,00
004   δωμάτιο 3 3 375,00
005   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 3 3 375,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 3 11 205,00
002   αίγες (keçi̇) 2 10 80,00
003   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τελευταία επεξεργασία: Δεκ. 2, 2019, 12:40 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Επιφάνιος (Ορεινής). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5434/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό