Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5435
UUID βάσης δεδομένων: 8ddab393-8213-49cd-b092-028ab1d4fc4d
Όνομα: Άγιοι Ηλιόφωτοι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aylifodez
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agioi Iliofotoi
Άγιοι Ηλιόφωτοι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Eliophotes Alihodis
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 2.449,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
360,0 680,0 490,0 919,0
14,7% 27,8% 20,0% 37,5%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
4,00
1.130,00
0,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
6,00
1.642,00
0,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
6,00
1.652,00
0,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
14,00
3.136,00
0,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
38,50
37.190,00
0,1%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
360,00
638.339,00
0,1%
Ναχιγιές Ορεινής:
5,00
1.074,00
0,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
6,00
1.639,00
0,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
34,00
11.055,00
0,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
6,00
1.607,00
0,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
680,00
208.330,00
0,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
490,00
294.140,00
0,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
8,00
989,00
0,8%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
71,00
12.640,00
0,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
919,00
209.177,00
0,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.449,00
1.349.986,00
0,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ali γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιοι Ηλιόφωτοι 579,00
Hüseyin γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιοι Ηλιόφωτοι 645,00
Hüseyin γιος του Rüstem
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιοι Ηλιόφωτοι 125,00
Γυναίκα του Hüseyin γιου του Rüstem
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιοι Ηλιόφωτοι 180,00
Osman γιος του Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιοι Ηλιόφωτοι 750,00
Γυναίκα του Osman γιου του Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιοι Ηλιόφωτοι 170,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 14 38,50 360,00
002   γη με βλάστηση 12 36,50 340,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 4 4,00 100,00
004   αμπέλι 4 4,00 100,00
005   αμπέλι (bağ) 4 4,00 100,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 8 32,50 240,00
007   κήπος (bağçe) 5 2,50 90,00
008   αγροτεμάχιο (tarla) 3 30,00 150,00
009   άλλη χρήση γης 2 2,00 20,00
010   αλώνι (harman) 2 2,00 20,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 5 34 680,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 5 34 680,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 5 34 680,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 6 6 490,00
002   σπίτι (hane) 6 6 490,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 8 71 919,00
002   αίγες (keçi̇) 5 68 544,00
003   βόδι (öküz) 3 3 375,00
Τελευταία επεξεργασία: Δεκ. 2, 2019, 12:50 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιοι Ηλιόφωτοι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5435/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό