Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5436
UUID βάσης δεδομένων: 1360dd34-af71-4d94-8587-850f3cb1a69e
Όνομα: Αγροκηπιά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Ağrocibya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agrokipia
Αγροκηπιά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Agrokipia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 2.754,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
575,0 740,0 600,0 839,0
20,9% 26,9% 21,8% 30,5%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
4,00
1.130,00
0,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
7,00
1.642,00
0,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
7,00
1.652,00
0,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
14,00
3.136,00
0,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
67,75
37.190,00
0,2%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
575,00
638.339,00
0,1%
Ναχιγιές Ορεινής:
4,00
1.074,00
0,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
4,00
1.639,00
0,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
37,00
11.055,00
0,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
4,00
1.607,00
0,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
740,00
208.330,00
0,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
600,00
294.140,00
0,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
6,00
989,00
0,6%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
60,00
12.640,00
0,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
839,00
209.177,00
0,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.754,00
1.349.986,00
0,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Βασίλης γιος του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγροκηπιά 1.170,00
Χαράλαμπος γιος του παπά Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγροκηπιά 492,50
Γυναίκα του Χαράλαμπου γιου του παπά Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγροκηπιά 64,00
Μάρκος γιος του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγροκηπιά 475,00
Γυναίκα του Μάρκου γιου του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγροκηπιά 240,00
Γιωρκής γιος του Συμεών
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγροκηπιά 272,50
Γυναίκα του Γιωρκή γιου του Συμεών
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγροκηπιά 40,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 14 67,75 575,00
002   γη με βλάστηση 11 64,75 535,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 3 8,00 200,00
004   αμπέλι 3 8,00 200,00
005   αμπέλι (bağ) 3 8,00 200,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 8 56,75 335,00
007   κήπος (bağçe) 4 1,75 60,00
008   αγροτεμάχιο (tarla) 4 55,00 275,00
009   άλλη χρήση γης 3 3,00 40,00
010   αλώνι (harman) 3 3,00 40,00
011   αλώνι (harman yeri) 2 2,00 30,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 4 37 740,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 4 37 740,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 3 27 540,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 10 200,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 4 4 600,00
002   σπίτι (hane) 4 4 600,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 5 59 589,00
002   αίγες (keçi̇) 4 58 464,00
003   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 18, 2020, 3:15 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αγροκηπιά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5436/ στις 24/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό