Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5437
UUID βάσης δεδομένων: c2402dab-98de-41fa-9150-b468154d5291
Όνομα: Βαβατσινιά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Vavatsinya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Vavatsinia
Βαβατσινιά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Vavatsinia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 23.004,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
7.375,0 5.895,0 7.720,0 2.014,0
32,1% 25,6% 33,6% 8,8%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
26,00
1.130,00
2,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
50,00
1.642,00
3,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
50,00
1.652,00
3,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
86,00
3.136,00
2,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
308,75
37.190,00
0,8%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
7.375,00
638.339,00
1,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
43,00
1.074,00
4,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
59,00
1.639,00
3,6%
Ναχιγιές Ορεινής:
308,00
11.055,00
2,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
59,00
1.607,00
3,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
5.895,00
208.330,00
2,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
7.720,00
294.140,00
2,6%
Ναχιγιές Ορεινής:
14,00
989,00
1,4%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
44,00
12.640,00
0,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.014,00
209.177,00
1,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
23.004,00
1.349.986,00
1,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Osman γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βαβατσινιά 304,00
Γυναίκα του Osman γιου του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βαβατσινιά 345,00
Ahmed γιος του İsma'il
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βαβατσινιά 1.235,00
Mehmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βαβατσινιά 870,00
Γυναίκα του Mehmed γιου του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βαβατσινιά 400,00
Hasan γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βαβατσινιά 932,50
Γυναίκα του Hasan γιου του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βαβατσινιά 555,00
Osman γιος του İsma'il
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βαβατσινιά 942,50
Γυναίκα του Osman γιου του İsma'il
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βαβατσινιά 170,00
Halil γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βαβατσινιά 545,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 86 308,75 7.375,00
002   γη με βλάστηση 84 306,75 7.335,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 58 274,50 6.775,00
004   αμπέλι 45 262,00 6.525,00
005   αμπέλι (bağ) 45 262,00 6.525,00
006   δημητριακά 13 12,50 250,00
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 13 12,50 250,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 26 32,25 560,00
009   κήπος (bağçe) 24 12,25 360,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 2 20,00 200,00
011   άλλη χρήση γης 2 2,00 40,00
012   αλώνι (harman) 2 2,00 40,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 43 308 5.895,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 40 297 5.840,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 33 236 4.720,00
004   ελιά (zeytun 2) 7 61 1.120,00
005   χαρουπιές 3 11 55,00
006   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 2 10 50,00
007   χαρουπιές (harub eşcarı) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 59 59 7.720,00
002   σπίτι (hane) 37 37 4.220,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 2 165,00
004   τμήμα κτηρίου 22 22 3.500,00
005   δωμάτιο 22 22 3.500,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 22 22 3.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 11 41 1.264,00
002   αίγες (keçi̇) 3 33 264,00
003   βόδι (öküz) 8 8 1.000,00
Τελευταία επεξεργασία: Δεκ. 3, 2019, 12:31 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Βαβατσινιά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5437/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό