Όνομα: Βαβατσινιά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Vavatsinya
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Vavatsinia
Βαβατσινιά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Vavatsinia
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 6.369,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
2.525,0 1.610,0 2.035,0 639,0
39,6% 25,3% 32,0% 10,0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
26,00
1.130,00
2,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
50,00
1.642,00
3,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
1,00
77,00
1,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
86,00
3.136,00
2,7%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Ορεινής:
98,75
19.183,50
0,5%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.525,00
323.813,50
0,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
43,00
1.074,00
4,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
59,00
1.639,00
3,6%
Ναχιγιές Ορεινής:
105,00
6.647,00
1,6%
Ναχιγιές Ορεινής:
1,00
68,00
1,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
1.610,00
122.475,00
1,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.035,00
115.617,50
1,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
14,00
989,00
1,4%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
34,00
8.539,00
0,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
639,00
95.481,00
0,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
6.369,00
635.997,00
1,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Osman γιος του Yusuf
Βαβατσινιά 304,00
Γυναίκα του Osman γιου του Yusuf
Βαβατσινιά 345,00
Ahmed γιος του İsma'il
Βαβατσινιά 1.235,00
Mehmed γιος του Hasan
Βαβατσινιά 870,00
Γυναίκα του Mehmed γιου του Hasan
Βαβατσινιά 400,00
Hasan γιος του Yusuf
Βαβατσινιά 932,50
Γυναίκα του Hasan γιου του Yusuf
Βαβατσινιά 555,00
Osman γιος του İsma'il
Βαβατσινιά 942,50
Γυναίκα του Osman γιου του İsma'il
Βαβατσινιά 170,00
Halil γιος του Osman
Βαβατσινιά 545,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 86 112,25 2.700,00
002   γη με βλάστηση 84 111,25 2.680,00
003   58 99,50 2.480,00
004   αμπέλι 45 98,00 2.450,00
005   αμπέλι (bağ) 45 98,00 2.450,00
006   δημητριακά 13 1,50 30,00
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 13 1,50 30,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 26 11,75 200,00
009   κήπος (bağçe) 24 1,75 100,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 2 10,00 100,00
011   2 1,00 20,00
012   αλώνι (harman) 2 1,00 20,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 43 137 2.550,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 40 131 2.520,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 33 79 1.580,00
004   ελιά (zeytun 2) 7 52 940,00
005   χαρουπιές 3 6 30,00
006   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 2 5 25,00
007   χαρουπιές (harub eşcarı) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 59 3 2.900,00
002   σπίτι (hane) 37 2 1.575,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 1 165,00
004   22 1 1.325,00
005   22 1 1.325,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 22 1 1.325,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 14 35 639,00
002   αίγες (keçi̇) 3 33 264,00
003   βόδι (öküz) 11 2 375,00
004   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 3 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Δεκ. 3, 2019, 12:31 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Βαβατσινιά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5437/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό