Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5439
UUID βάσης δεδομένων: 8fafb80b-ae87-4469-b3e6-eb3804863508
Όνομα: Σκυλλούρα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Şillura
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Skylloura
Σκυλλούρα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Skilloura
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 20.855,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
7.450,0 925,0 4.725,0 7.755,0
35,7% 4,4% 22,7% 37,2%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
21,00
1.130,00
1,9%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
27,00
1.642,00
1,6%
Ναχιγιές Ορεινής:
27,00
1.652,00
1,6%
Ναχιγιές Ορεινής:
30,00
3.136,00
1,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
761,00
37.190,00
2,0%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
7.450,00
638.339,00
1,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
15,00
1.074,00
1,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
26,00
1.639,00
1,6%
Ναχιγιές Ορεινής:
46,00
11.055,00
0,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
26,00
1.607,00
1,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
925,00
208.330,00
0,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
4.725,00
294.140,00
1,6%
Ναχιγιές Ορεινής:
31,00
989,00
3,1%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
623,00
12.640,00
4,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
7.755,00
209.177,00
3,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
20.855,00
1.349.986,00
1,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ahmed γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σκυλλούρα 1.080,00
Γυναίκα του Ahmed γιου του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σκυλλούρα 220,00
İbrahim γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σκυλλούρα 1.325,00
Ahmed γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σκυλλούρα 1.820,00
Γυναίκα του Ahmed γιου του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σκυλλούρα 200,00
Ali γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σκυλλούρα 290,00
Mustafa γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σκυλλούρα 3.650,00
Mustafa γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σκυλλούρα 200,00
Γυναίκα του Mustafa γιου του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σκυλλούρα 300,00
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σκυλλούρα 830,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 30 761,00 7.450,00
002   γη με βλάστηση 21 752,00 7.270,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 50,00 250,00
004   δημητριακά 2 50,00 250,00
005   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 50,00 250,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 19 702,00 7.020,00
007   αγροτεμάχιο (tarla) 19 702,00 7.020,00
008   άλλη χρήση γης 9 9,00 180,00
009   αλώνι (harman) 9 9,00 180,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 15 46 925,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 14 45 920,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 10 34 700,00
004   ελιά (zeytun 2) 4 11 220,00
005   χαρουπιές 1 1 5,00
006   χαρουπιές (harub eşcarı) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 26 26 4.725,00
002   σπίτι (hane) 25 25 4.675,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 65,00
004   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 1 1 500,00
005   σπίτι με αυλή (hane ma' havli) 1 1 80,00
006   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
007   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 21 613 5.255,00
002   πρόβατα (agnam) 2 60 480,00
003   αίγες (keçi̇) 8 220 1.760,00
004   βόδι (öküz) 3 3 375,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 8 330 2.640,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 8 330 2.640,00
Τελευταία επεξεργασία: Δεκ. 4, 2019, 12:53 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Σκυλλούρα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5439/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό