Όνομα: Σκυλλούρα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Şillura
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Skylloura
Σκυλλούρα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Skilloura
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.085,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
2.670,0 665,0 2.775,0 2.415,0
33,0% 8,2% 34,3% 29,9%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
21,00
1.130,00
1,9%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
27,00
1.642,00
1,6%
Ναχιγιές Ορεινής:
1,00
77,00
1,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
30,00
3.136,00
1,0%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Ορεινής:
283,00
19.183,50
1,5%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.670,00
323.813,50
0,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
15,00
1.074,00
1,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
26,00
1.639,00
1,6%
Ναχιγιές Ορεινής:
31,00
6.647,00
0,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
1,00
68,00
1,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
665,00
122.475,00
0,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.775,00
115.617,50
2,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
31,00
989,00
3,1%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
256,00
8.539,00
3,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.415,00
95.481,00
2,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
8.085,00
635.997,00
1,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ahmed γιος του Yusuf
Σκυλλούρα 1.080,00
Γυναίκα του Ahmed γιου του Yusuf
Σκυλλούρα 220,00
İbrahim γιος του Mehmed
Σκυλλούρα 1.325,00
Ahmed γιος του Abdullah
Σκυλλούρα 1.820,00
Γυναίκα του Ahmed γιου του Abdullah
Σκυλλούρα 200,00
Ali γιος του Mustafa
Σκυλλούρα 290,00
Mustafa γιος του Ali
Σκυλλούρα 3.650,00
Mustafa γιος του Hüseyin
Σκυλλούρα 200,00
Γυναίκα του Mustafa γιου του Hüseyin
Σκυλλούρα 300,00
Hüseyin γιος του Mustafa
Σκυλλούρα 830,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 30 303,00 2.790,00
002   γη με βλάστηση 21 302,00 2.770,00
003   2 50,00 250,00
004   δημητριακά 2 50,00 250,00
005   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 50,00 250,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 19 252,00 2.520,00
007   αγροτεμάχιο (tarla) 19 252,00 2.520,00
008   9 1,00 20,00
009   αλώνι (harman) 9 1,00 20,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 15 43 885,00
002   ελιές 14 42 880,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 10 31 660,00
004   ελιά (zeytun 2) 4 11 220,00
005   χαρουπιές 1 1 5,00
006   χαρουπιές (harub eşcarı) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 26 5 2.855,00
002   σπίτι (hane) 25 4 2.805,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 65,00
004   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 1 1 500,00
005   σπίτι με αυλή (hane ma' havli) 1 1 80,00
006   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
007   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 31 442 3.895,00
002   πρόβατα (agnam) 2 60 480,00
003   αίγες (keçi̇) 8 170 1.360,00
004   βόδι (öküz) 13 2 375,00
005   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 10 1 250,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 8 210 1.680,00
007   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 8 210 1.680,00
Τελευταία επεξεργασία: Δεκ. 4, 2019, 12:53 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Σκυλλούρα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5439/ στις 02/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό