Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5440
UUID βάσης δεδομένων: 27b6061e-83a4-4fab-b16d-75691d7cbd80
Όνομα: Κοτσιάτης
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Koçat
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kotsiatis
Κοτσιάτης
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kotchati
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.750,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
3.440,0 905,0 955,0 2.450,0
44,4% 11,7% 12,3% 31,6%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
6,00
1.130,00
0,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
7,00
1.642,00
0,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
7,00
1.652,00
0,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
13,00
3.136,00
0,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
330,00
37.190,00
0,9%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
3.440,00
638.339,00
0,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
8,00
1.074,00
0,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
7,00
1.639,00
0,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
54,00
11.055,00
0,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
7,00
1.607,00
0,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
905,00
208.330,00
0,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
955,00
294.140,00
0,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
10,00
989,00
1,0%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
155,00
12.640,00
1,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.450,00
209.177,00
1,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
7.750,00
1.349.986,00
0,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Musa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοτσιάτης 2.105,00
Musa γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοτσιάτης 1.120,00
Hasan γιος του Veliyüddin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοτσιάτης 2.325,00
Ramazan γιος του Veliyüddin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοτσιάτης 75,00
Hüseyin γιος του Veliyüddin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοτσιάτης 1.055,00
Γυναίκα του Hüseyin γιου του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοτσιάτης 925,00
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοτσιάτης 0,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 13 330,00 3.440,00
002   γη με βλάστηση 11 328,00 3.400,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 6 8,00 200,00
004   αμπέλι 6 8,00 200,00
005   αμπέλι (bağ) 6 8,00 200,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 5 320,00 3.200,00
007   αγροτεμάχιο (tarla) 5 320,00 3.200,00
008   άλλη χρήση γης 2 2,00 40,00
009   αλώνι (harman) 2 2,00 40,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 8 54 905,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 7 51 890,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 6 49 850,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 2 40,00
005   συκιές 1 3 15,00
006   συκιές (eşcar-ı incir) 1 3 15,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 7 7 955,00
002   σπίτι (hane) 6 6 905,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 5 150 1.200,00
002   πρόβατα (agnam) 2 50 400,00
003   αίγες (keçi̇) 1 10 80,00
004   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 90 720,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 2 90 720,00
Τελευταία επεξεργασία: Οκτ. 28, 2020, 11:29 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κοτσιάτης. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5440/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό