Όνομα: Κοτσιάτης
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Koçat
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kotsiatis
Κοτσιάτης
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kotchati
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.110,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
2.320,0 845,0 655,0 1.290,0
45,4% 16,5% 12,8% 25,2%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
6,00
1.130,00
0,5%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
7,00
1.642,00
0,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
1,00
77,00
1,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
13,00
3.136,00
0,4%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Ορεινής:
224,00
19.183,50
1,2%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.320,00
323.813,50
0,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
8,00
1.074,00
0,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
7,00
1.639,00
0,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
38,00
6.647,00
0,6%
Ναχιγιές Ορεινής:
1,00
68,00
1,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
845,00
122.475,00
0,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
655,00
115.617,50
0,6%
Ναχιγιές Ορεινής:
10,00
989,00
1,0%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
131,00
8.539,00
1,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
1.290,00
95.481,00
1,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
5.110,00
635.997,00
0,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Musa
Κοτσιάτης 2.105,00
Musa γιος του Mehmed
Κοτσιάτης 1.120,00
Hasan γιος του Veliyüddin
Κοτσιάτης 2.325,00
Ramazan γιος του Veliyüddin
Κοτσιάτης 75,00
Hüseyin γιος του Veliyüddin
Κοτσιάτης 1.055,00
Γυναίκα του Hüseyin γιου του Mustafa
Κοτσιάτης 925,00
Hüseyin γιος του Mustafa
Κοτσιάτης 0,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 13 225,00 2.320,00
002   γη με βλάστηση 11 224,00 2.300,00
003   6 4,00 100,00
004   αμπέλι 6 4,00 100,00
005   αμπέλι (bağ) 6 4,00 100,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 5 220,00 2.200,00
007   αγροτεμάχιο (tarla) 5 220,00 2.200,00
008   2 1,00 20,00
009   αλώνι (harman) 2 1,00 20,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 8 41 845,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 7 38 830,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 6 36 790,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 2 40,00
005   συκιές 1 3 15,00
006   συκιές (eşcar-ı incir) 1 3 15,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 7 2 705,00
002   σπίτι (hane) 6 1 655,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 10 151 1.450,00
002   πρόβατα (agnam) 2 50 400,00
003   αίγες (keçi̇) 1 10 80,00
004   βόδι (öküz) 5 1 250,00
005   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 5 1 250,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 90 720,00
007   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 2 90 720,00
Τελευταία επεξεργασία: Οκτ. 28, 2020, 11:29 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κοτσιάτης. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5440/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό