Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5441
UUID βάσης δεδομένων: 42c4e075-7e31-4ec7-a049-c048a151d877
Όνομα: Απλίκι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aplic
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Apliki
Απλίκι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Apliki
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.102,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.085,0 360,0 1.920,0 737,0
40,9% 7,1% 37,6% 14,4%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
9,00
1.130,00
0,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
12,00
1.642,00
0,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
12,00
1.652,00
0,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
21,00
3.136,00
0,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
48,25
37.190,00
0,1%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.085,00
638.339,00
0,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
9,00
1.074,00
0,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
17,00
1.639,00
1,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
18,00
11.055,00
0,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
17,00
1.607,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
360,00
208.330,00
0,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
1.920,00
294.140,00
0,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
7,00
989,00
0,7%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
18,00
12.640,00
0,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
737,00
209.177,00
0,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
5.102,00
1.349.986,00
0,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Παρασκευάς γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Απλίκι 450,00
Γιαννής γιος του Λευτέρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Απλίκι 691,00
Κόρη του Γιωρκή γιου του Συμεών
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Απλίκι 300,00
Γιωρκής γιος του Συμεών
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Απλίκι 0,00
Σάββας γιος του Καρσερά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Απλίκι 515,00
Σολωμός γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Απλίκι 235,00
Νικόλας γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Απλίκι 920,00
Σάββας γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Απλίκι 745,00
Γυναίκα του Σάββα γιου του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Απλίκι 90,00
Θωμάς γιος του Χατζή Φίλιππου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Απλίκι 346,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 21 48,25 2.085,00
002   γη με βλάστηση 21 48,25 2.085,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 10 33,00 1.320,00
004   αμπέλι 10 33,00 1.320,00
005   αμπέλι (bağ) 10 33,00 1.320,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 11 15,25 765,00
007   κήπος (bağçe) 11 15,25 765,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 9 18 360,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 9 18 360,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 2 40,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 7 15 300,00
005   ελιά (zeytun 2) 1 1 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 17 17 1.920,00
002   σπίτι (hane) 10 10 1.035,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 1 1 200,00
004   τμήμα κτηρίου 7 7 885,00
005   δωμάτιο 7 7 885,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 7 7 885,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 6 17 487,00
002   αίγες (keçi̇) 3 14 112,00
003   βόδι (öküz) 3 3 375,00
Τελευταία επεξεργασία: Δεκ. 5, 2019, 1:41 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Απλίκι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5441/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό