Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5442
UUID βάσης δεδομένων: 56bb5218-fa2b-4a5f-a801-32465694f152
Όνομα: Παλαιομέτοχο
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Palyomedoho
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Palaiometocho
Παλαιομέτοχο
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Palaeo Metokhi
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 39.824,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
24.395,0 1.880,0 6.365,0 7.184,0
61,3% 4,7% 16,0% 18,0%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
30,00
1.130,00
2,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
44,00
1.642,00
2,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
44,00
1.652,00
2,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
71,00
3.136,00
2,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
979,00
37.190,00
2,6%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
24.395,00
638.339,00
3,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
23,00
1.074,00
2,1%
Ναχιγιές Ορεινής:
36,00
1.639,00
2,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
94,00
11.055,00
0,9%
Ναχιγιές Ορεινής:
36,00
1.607,00
2,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
1.880,00
208.330,00
0,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
6.365,00
294.140,00
2,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
44,00
989,00
4,4%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
300,00
12.640,00
2,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
7.184,00
209.177,00
3,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
39.824,00
1.349.986,00
2,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Παπάς Παύλος γιος του Παρασκευά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλαιομέτοχο 1.790,00
Γυναίκα του παπά Παύλου γιου του Παρασκευά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλαιομέτοχο 290,00
Παρασκευάς γιος του Παυλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλαιομέτοχο 430,00
Γαβριήλ γιος του Παρασκευά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλαιομέτοχο 1.050,00
Κυριάκος γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλαιομέτοχο 1.170,00
Λουιζής γιος του Παρασκευά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλαιομέτοχο 1.620,00
Γιωρκής γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλαιομέτοχο 545,00
Λουιζής γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλαιομέτοχο 240,00
Γυναίκα του Λουιζή γιου του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλαιομέτοχο 40,00
Λευτέρης γιος του Συμεών
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλαιομέτοχο 1.180,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 71 979,00 24.395,00
002   γη με βλάστηση 45 953,00 23.775,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 2,00 75,00
004   αμπέλι 1 1,00 50,00
005   αμπέλι (bağ) 1 1,00 50,00
006   δημητριακά 1 1,00 25,00
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 1,00 25,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 43 951,00 23.700,00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 43 951,00 23.700,00
010   άλλη χρήση γης 26 26,00 620,00
011   αλώνι (harman) 26 26,00 620,00
012   αλώνι (harman yeri) 2 2,00 45,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 23 94 1.880,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 23 94 1.880,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 15 51 1.020,00
004   ελιά (zeytun 2) 8 43 860,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 36 36 6.365,00
002   σπίτι (hane) 35 35 6.285,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 80,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 80,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 31 287 3.934,00
002   πρόβατα (agnam) 1 20 160,00
003   αίγες (keçi̇) 15 233 1.864,00
004   βόδι (öküz) 14 14 1.750,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 20 160,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 1 20 160,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 19, 2020, 2:32 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Παλαιομέτοχο. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5442/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό