Όνομα: Γερόλακκος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Yerolako
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Gerolakkos
Γερόλακκος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Yerolakko
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 14.836,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
6.342,0 380,0 2.515,0 5.959,0
42,7% 2,6% 17,0% 40,2%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
27,00
1.130,00
2,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
38,00
1.642,00
2,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
1,00
77,00
1,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
47,00
3.136,00
1,5%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Ορεινής:
518,00
19.183,50
2,7%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
6.342,00
323.813,50
2,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
7,00
1.074,00
0,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
32,00
1.639,00
2,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
19,00
6.647,00
0,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
1,00
68,00
1,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
380,00
122.475,00
0,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.515,00
115.617,50
2,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
38,00
989,00
3,8%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
699,00
8.539,00
8,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
5.959,00
95.481,00
6,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
14.836,00
635.997,00
2,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ahmed γιος του Mustafa
Γερόλακκος 1.056,00
Eytam Halil
Γερόλακκος 2.042,00
Abdurrahman
Γερόλακκος 42,00
Havva
Γερόλακκος 42,00
Ayşe
Γερόλακκος 42,00
Hüseyin
Γερόλακκος 42,00
Ali γιος του Hasan
Γερόλακκος 880,00
Γυναίκα του Ali γιου του Hasan
Γερόλακκος 400,00
Χατζή Σάββας γιος του Ζήσιμου
Γερόλακκος 1.135,00
Ζήσιμος γιος του Βασίλη
Γερόλακκος 1.040,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 47 535,00 7.062,00
002   γη με βλάστηση 33 533,00 6.768,00
003   10 41,00 2.460,00
004   αμπέλι 5 38,00 2.400,00
005   αμπέλι (bağ) 5 38,00 2.400,00
006   δημητριακά 5 3,00 60,00
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 5 3,00 60,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 23 492,00 4.308,00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 23 492,00 4.308,00
010   14 2,00 294,00
011   αλώνι (harman) 8 2,00 40,00
012   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 10,00
013   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 6 0,00 254,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 7 34 680,00
002   ελιές 7 34 680,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 5 100,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 5 19 380,00
005   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 1 10 200,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 32 2 2.765,00
002   σπίτι (hane) 28 1 2.295,00
003   4 1 470,00
004   4 1 470,00
005   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 4 1 470,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 38 780 6.599,00
002   πρόβατα (agnam) 1 30 240,00
003   αίγες (keçi̇) 7 120 960,00
004   βόδι (öküz) 17 2 375,00
005   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 12 1 250,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 13 628 5.024,00
007   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 60 480,00
008   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 11 533 4.264,00
Τελευταία επεξεργασία: Δεκ. 6, 2019, 12:02 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Γερόλακκος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5443/ στις 29/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό