Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5443
UUID βάσης δεδομένων: f7a11a40-2e8d-4c2f-abf7-9a7fe59c36ca
Όνομα: Γερόλακκος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Yerolako
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Gerolakkos
Γερόλακκος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Yerolakko
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 26.477,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
9.908,0 780,0 4.900,0 10.889,0
37,4% 2,9% 18,5% 41,1%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
27,00
1.130,00
2,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
38,00
1.642,00
2,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
38,00
1.652,00
2,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
47,00
3.136,00
1,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
899,00
37.190,00
2,4%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
9.908,00
638.339,00
1,6%
Ναχιγιές Ορεινής:
7,00
1.074,00
0,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
32,00
1.639,00
2,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
39,00
11.055,00
0,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
32,00
1.607,00
2,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
780,00
208.330,00
0,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
4.900,00
294.140,00
1,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
38,00
989,00
3,8%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
925,00
12.640,00
7,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
10.889,00
209.177,00
5,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
26.477,00
1.349.986,00
2,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ahmed γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γερόλακκος 1.056,00
Ορφανός Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γερόλακκος 2.042,00
Abdurrahman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γερόλακκος 42,00
Havva
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γερόλακκος 42,00
Ayşe
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γερόλακκος 42,00
Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γερόλακκος 42,00
Ali γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γερόλακκος 880,00
Γυναίκα του Ali γιου του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γερόλακκος 400,00
Χατζή Σάββας γιος του Ζήσιμου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γερόλακκος 1.135,00
Ζήσιμος γιος του Βασίλη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γερόλακκος 1.040,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 47 899,00 9.908,00
002   γη με βλάστηση 33 891,00 9.548,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 10 59,00 2.520,00
004   αμπέλι 5 53,00 2.400,00
005   αμπέλι (bağ) 5 53,00 2.400,00
006   δημητριακά 5 6,00 120,00
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 5 6,00 120,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 23 832,00 7.028,00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 23 832,00 7.028,00
010   άλλη χρήση γης 14 8,00 360,00
011   αλώνι (harman) 8 8,00 90,00
012   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 10,00
013   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 6 0,00 270,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 7 39 780,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 7 39 780,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 5 100,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 5 24 480,00
005   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 1 10 200,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 32 32 4.900,00
002   σπίτι (hane) 28 28 4.305,00
003   τμήμα κτηρίου 4 4 595,00
004   δωμάτιο 4 4 595,00
005   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 4 4 595,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 26 913 7.889,00
002   πρόβατα (agnam) 1 30 240,00
003   αίγες (keçi̇) 7 150 1.200,00
004   βόδι (öküz) 5 5 625,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 13 728 5.824,00
006   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 60 480,00
007   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 11 633 5.064,00
Τελευταία επεξεργασία: Δεκ. 6, 2019, 12:02 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Γερόλακκος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5443/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό