Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5444
UUID βάσης δεδομένων: 934026dc-9c9c-4c43-8b9b-c75b0f074ffc
Όνομα: Άγιος Βασίλειος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Vasil
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Vasileios
Άγιος Βασίλειος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Vasilios
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 16.770,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
5.500,0 220,0 2.885,0 8.165,0
32,8% 1,3% 17,2% 48,7%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
15,00
1.130,00
1,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
17,00
1.642,00
1,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
18,00
1.652,00
1,1%
Ναχιγιές Ορεινής:
23,00
3.136,00
0,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
529,00
37.190,00
1,4%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
5.500,00
638.339,00
0,9%
Ναχιγιές Ορεινής:
3,00
1.074,00
0,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
17,00
1.639,00
1,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
21,00
11.055,00
0,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
17,00
1.607,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
220,00
208.330,00
0,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.885,00
294.140,00
1,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
22,00
989,00
2,2%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
791,00
12.640,00
6,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
8.165,00
209.177,00
3,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
16.770,00
1.349.986,00
1,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Βασίλειος 1.795,00
Mustafa γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Βασίλειος 1.265,00
Hüseyin γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Βασίλειος 1.270,00
Elhac Ahmed γιος του Abdurrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Βασίλειος 3.520,00
Mustafa γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Βασίλειος 180,00
Κόρη του Mustafa γιου του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Βασίλειος 80,00
Ορφανά του Ahmed γιου του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Βασίλειος 2.710,00
Ahmed γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Βασίλειος 0,00
Himmet γιος του Hacı Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Βασίλειος 1.060,00
Γιωρκής γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Βασίλειος 1.730,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 23 529,00 5.500,00
002   γη με βλάστηση 16 522,00 5.360,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 3 7,00 210,00
004   βαμβάκι 1 2,00 40,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 2,00 40,00
006   αμπέλι 2 5,00 170,00
007   αμπέλι (bağ) 2 5,00 170,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 13 515,00 5.150,00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 13 515,00 5.150,00
010   άλλη χρήση γης 7 7,00 140,00
011   αλώνι (harman) 7 7,00 140,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 21 220,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 3 21 220,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 1 20,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2 20 200,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 17 17 2.885,00
002   σπίτι (hane) 17 17 2.885,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 80,00
004   άλλο επίκοινο σπίτι (diğer müşterek hane) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 16 785 6.665,00
002   πρόβατα (agnam) 1 30 240,00
003   αγελάδα (inek) 2 2 50,00
004   δαμαλάκι (dana) 2 2 50,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 2 50,00
006   αίγες (keçi̇) 4 40 320,00
007   βόδι (öküz) 3 3 375,00
008   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 6 710 5.680,00
009   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 6 710 5.680,00
Τελευταία επεξεργασία: Δεκ. 6, 2019, 1:18 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Βασίλειος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5444/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό