Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5445
UUID βάσης δεδομένων: 1990b2b0-bc98-4584-8cf2-829b21c33f46
Όνομα: Μάμμαρη (τα)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Mammari
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Mammari
Μάμμαρη (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Mammari
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 11.651,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
4.555,0 440,0 2.190,0 4.466,0
39,1% 3,8% 18,8% 38,3%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
21,00
1.130,00
1,9%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
26,00
1.642,00
1,6%
Ναχιγιές Ορεινής:
26,00
1.652,00
1,6%
Ναχιγιές Ορεινής:
38,00
3.136,00
1,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
466,00
37.190,00
1,3%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
4.555,00
638.339,00
0,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
8,00
1.074,00
0,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
23,00
1.639,00
1,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
22,00
11.055,00
0,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
22,00
1.607,00
1,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
440,00
208.330,00
0,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.190,00
294.140,00
0,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
29,00
989,00
2,9%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
290,00
12.640,00
2,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
4.466,00
209.177,00
2,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
11.651,00
1.349.986,00
0,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ali γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μάμμαρη (τα) 1.430,00
Γυναίκα του Πετρή γιου του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μάμμαρη (τα) 395,00
Πετρής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μάμμαρη (τα) 0,00
Λαζαρής γιος του Χατζή Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μάμμαρη (τα) 190,00
Φίλιππος γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μάμμαρη (τα) 555,00
Σταυρινός γιος του Ζωρζή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μάμμαρη (τα) 1.000,00
Γιωρκής γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μάμμαρη (τα) 535,00
Γιαννής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μάμμαρη (τα) 300,00
Δημήτρης γιος του παπά Φίλιππου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μάμμαρη (τα) 220,00
Κόρη του Δημήτρη γιου του παπά Φίλιππου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μάμμαρη (τα) 75,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 38 466,00 4.555,00
002   γη με βλάστηση 30 458,00 4.415,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 8 12,00 235,00
004   αμπέλι 2 6,00 115,00
005   αμπέλι (bağ) 2 6,00 115,00
006   δημητριακά 6 6,00 120,00
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 6 6,00 120,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 22 446,00 4.180,00
009   κήπος (bağçe) 1 1,00 30,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 21 445,00 4.150,00
011   άλλη χρήση γης 8 8,00 140,00
012   αλώνι (harman) 8 8,00 140,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 8 22 440,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 8 22 440,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 5 16 320,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 1 20,00
005   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 2 5 100,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 23 22 2.190,00
002   σπίτι (hane) 22 21 2.140,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 24 285 3.216,00
002   πρόβατα (agnam) 2 45 360,00
003   αίγες (keçi̇) 13 202 1.616,00
004   βόδι (öküz) 8 8 1.000,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 30 240,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 1 30 240,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 19, 2020, 2:55 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μάμμαρη (τα). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5445/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό