Όνομα: Palekhori Oreinis
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Balehor
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Palekhori Oreinis
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.780,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
3.150,0 120,0 2.090,0 480,0
54,5% 2,1% 36,2% 8,3%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
44,00
1.130,00
3,9%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
81,00
1.642,00
4,9%
Ναχιγιές Ορεινής:
1,00
77,00
1,3%
Ναχιγιές Ορεινής:
148,00
3.136,00
4,7%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Ορεινής:
61,25
19.183,50
0,3%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
3.150,00
323.813,50
1,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
31,00
1.074,00
2,9%
Ναχιγιές Ορεινής:
93,00
1.639,00
5,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
6,00
6.647,00
0,1%
Ναχιγιές Ορεινής:
1,00
68,00
1,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
120,00
122.475,00
0,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.090,00
115.617,50
1,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
26,00
989,00
2,6%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
10,00
8.539,00
0,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
480,00
95.481,00
0,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
5.780,00
635.997,00
0,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Παυλής γιος του Χατζή Γιαννή
Palekhori Oreinis 86,00
Γυναίκα του Παυλή γιου του Χατζή Γιαννή
Palekhori Oreinis 325,00
Σολωμός γιος του Γιωρκή
Palekhori Oreinis 195,00
Γυναίκα του Σολωμού γιου του Γιωρκή
Palekhori Oreinis 65,00
Παύλος γιος του Κυριάκου
Palekhori Oreinis 512,00
Γυναίκα του Παύλου γιου του Κυριάκου
Palekhori Oreinis 350,00
Κυριάκος γιος του Χάννα
Palekhori Oreinis 375,00
Γυναίκα του Κυριάκου γιου του Χάννα
Palekhori Oreinis 110,00
Σολωμός γιος του Φίλιππου
Palekhori Oreinis 210,00
Γυναίκα του Σολωμού γιου του Φίλιππου
Palekhori Oreinis 345,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 148 71,25 3.305,00
002   γη με βλάστηση 148 71,25 3.305,00
003   79 56,00 2.770,00
004   αμπέλι 72 55,00 2.750,00
005   αμπέλι (bağ) 72 55,00 2.750,00
006   δημητριακά 7 1,00 20,00
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 7 1,00 20,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 69 15,25 535,00
009   κήπος (bağçe) 68 9,25 475,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 1 6,00 60,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 31 12 240,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 31 12 240,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 3 60,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 25 6 120,00
005   ελιά (zeytun 2) 5 3 60,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 93 2 2.215,00
002   σπίτι (hane) 64 1 2.050,00
003   29 1 165,00
004   29 1 165,00
005   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 29 1 165,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 26 13 480,00
002   αγελάδα (inek) 1 1 25,00
003   δαμαλάκι (dana) 1 1 25,00
004   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 25,00
005   αίγες (keçi̇) 8 10 80,00
006   βόδι (öküz) 17 2 375,00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 2 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 19, 2020, 2:57 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Palekhori Oreinis. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5447/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό