Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5452
UUID βάσης δεδομένων: 52e555fa-0c2f-4342-aa48-8df2499e34f7
Όνομα: Φυλλιά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Filya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Fyllia
Φυλλιά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Phylia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 21.214,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
14.915,0 1.267,0 2.137,5 2.895,0
70,3% 6,0% 10,1% 13,6%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
16,00
1.278,00
1,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
0,00
42,00
0,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
11,00
1.461,00
0,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
11,00
1.487,00
0,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
42,00
2.600,00
1,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
647,50
40.883,47
1,6%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
14.915,00
1.108.871,00
1,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
28,00
1.137,00
2,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
29,00
1.628,00
1,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
99,00
4.404,00
2,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
15,00
1.787,00
0,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.267,00
51.785,00
2,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
2.137,50
368.475,00
0,6%
Ναχιγιές Μόρφου:
22,00
1.158,00
1,9%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
80,00
13.547,00
0,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
2.895,00
230.513,00
1,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
21.214,50
1.759.644,00
1,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γιαννής γιος του Λουκά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φυλλιά 910,00
Πέτρος γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φυλλιά 3.325,00
Παπά Γιωρκής γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φυλλιά 1.281,00
Χατζή Γιωρκής γιος του Χατζή Πετρή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φυλλιά 1.930,00
Νικόλας γιος του Τσόκανο
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φυλλιά 1.660,00
Κυριάκος γιος του Λουίζη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φυλλιά 1.956,00
Ορφανό του Χατζή Γιακουμή γιου του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φυλλιά 185,00
Χριστόδουλος γιος του Χαράλαμπου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φυλλιά 1.247,50
Πέτρος αδελφός του Χριστόδουλου γιου του Χαράλαμπου Χαράλαμπου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φυλλιά 917,50
Γιαννής γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φυλλιά 224,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 42 647,50 14.915,00
002   γη με βλάστηση 20 227,50 4.975,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 13 25,50 1.095,00
004   βαμβάκι 12 24,50 795,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 12 24,50 795,00
006   Αγροτεμάχια ριζαριού (Boya tarlaları) 1 1,00 300,00
007   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 1 1,00 300,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 7 202,00 3.880,00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 7 202,00 3.880,00
010   άλλη χρήση γης 12 12,00 240,00
011   αλώνι (harman) 12 12,00 240,00
012   αλώνι (harman yeri) 8 8,00 160,00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 10 408,00 9.700,00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 10 408,00 9.700,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 28 99 1.267,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 8 31 62,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 8 31 62,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 16 55 1.140,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 14 49 1.020,00
006   ελιά (zeytun 2) 2 6 120,00
007   συκιές 4 13 65,00
008   συκιές (eşcar-ı incir) 4 13 65,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 29 15 2.137,50
002   σπίτι (hane) 15 15 1.450,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 150,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 1 1 150,00
005   βοηθητικές κατασκευές 14 0 687,50
006   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 14 0 687,50
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 16 74 1.395,00
002   πρόβατα (agnam) 2 15 120,00
003   αγελάδα (inek) 5 5 375,00
004   αίγες (keçi̇) 1 6 48,00
005   βόδι (öküz) 4 4 500,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 4 44 352,00
007   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 4 44 352,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 7:54 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Φυλλιά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5452/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό