Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5453
UUID βάσης δεδομένων: bdf96ed3-d234-4e45-9800-6a9aaf079eb2
Όνομα: Μάσαρη (τα)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Masari
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Masari
Μάσαρη (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Masari
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 21.761,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
7.335,0 1.610,0 9.220,0 3.596,0
33,7% 7,4% 42,4% 16,5%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Μάσαρη (τα) (Αυτή η εγγραφή) 7.167 32,94%
Mirahor-ı Evvel Şehriyari Mehmed Ağa'nın Çiftliği Mirahor-ı Evvel Şehriyari Mehmed Ağa'nın Çiftliği 14.594 67,06%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
3,00
1.278,00
0,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
42,00
2,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
4,00
1.461,00
0,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
4,00
1.487,00
0,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
9,00
2.600,00
0,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
511,00
40.883,47
1,2%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
7.335,00
1.108.871,00
0,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
5,00
1.137,00
0,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
11,00
1.628,00
0,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
94,00
4.404,00
2,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
6,00
1.787,00
0,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.610,00
51.785,00
3,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
9.220,00
368.475,00
2,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
6,00
1.158,00
0,5%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
341,00
13.547,00
2,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
3.596,00
230.513,00
1,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
21.761,00
1.759.644,00
1,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή Λουκάς γιος του Χατζή Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μάσαρη (τα) 1.410,00
Τσιφλίκι του τέως αυτοκρατορικού ιππέα Μεχμέτ Αγά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Mirahor-ı Evvel Şehriyari Mehmed Ağa'nın Çiftliği 14.594,00
Θωμάς γιος του Λουίζη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μάσαρη (τα) 739,50
Ελένη αδελφή του Θωμά γιου του Λουίζη Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μάσαρη (τα) 667,50
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 9 511,00 7.335,00
002   γη με βλάστηση 4 89,00 990,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 3 29,00 870,00
004   βαμβάκι 3 29,00 870,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 3 29,00 870,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 60,00 120,00
007   αγροτεμάχιο (tarla) 1 60,00 120,00
008   άλλη χρήση γης 2 3,00 60,00
009   αλώνι (harman) 2 3,00 60,00
010   αλώνι (harman yeri) 2 3,00 60,00
011   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 3 419,00 6.285,00
012   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 3 419,00 6.285,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 5 94 1.610,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 15 30,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 15 30,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 4 79 1.580,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 4 79 1.580,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 11 6 9.220,00
002   σπίτι (hane) 3 3 920,00
003   βοηθητικές κατασκευές 8 3 8.300,00
004   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari dolaplık 2) 1 3 3.500,00
005   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 7 0 4.800,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 6 341 3.596,00
002   αγελάδα (inek) 1 2 150,00
003   αίγες (keçi̇) 1 9 72,00
004   βόδι (öküz) 2 2 750,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 328 2.624,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 1 20 160,00
007   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 308 2.464,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 9, 2020, 1:49 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μάσαρη (τα). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5453/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό