Όνομα: Μάσαρη (τα)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Masari
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Masari
Μάσαρη (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Masari
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 20.561,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
7.335,0 1.610,0 8.020,0 3.596,0
35,7% 7,8% 39,0% 17,5%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Μάσαρη (τα) (Αυτή η εγγραφή) 5.967 29,02%
Mirahor-ı Evvel Şehriyari Mehmed Ağa'nın Çiftliği Mirahor-ı Evvel Şehriyari Mehmed Ağa'nın Çiftliği 14.594 70,98%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
3,00
1.278,00
0,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
42,00
2,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
4,00
1.461,00
0,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
2,00
84,00
2,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
9,00
2.600,00
0,3%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Μόρφου:
511,00
24.005,54
2,1%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
7.335,00
661.438,50
1,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
5,00
1.137,00
0,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
11,00
1.628,00
0,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
94,00
2.176,00
4,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
5,00
337,00
1,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.610,00
31.096,00
5,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
8.020,00
176.755,00
4,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
6,00
1.158,00
0,5%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
339,00
9.643,00
3,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
3.596,00
112.902,00
3,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
20.561,00
972.741,50
2,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή Λουκάς γιος του Χατζή Κωνσταντή
Μάσαρη (τα) 1.410,00
Τσιφλίκι του τέως αυτοκρατορικού ιππέα Μεχμέτ Αγά
Mirahor-ı Evvel Şehriyari Mehmed Ağa'nın Çiftliği 14.594,00
Θωμάς γιος του Λουίζη
Μάσαρη (τα) 739,50
Ελένη αδελφή του Θωμά γιου του Λουίζη Κωνσταντή
Μάσαρη (τα) 667,50
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 9 511,00 7.335,00
002   γη με βλάστηση 4 89,00 990,00
003   3 29,00 870,00
004   βαμβάκι 3 29,00 870,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 3 29,00 870,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 60,00 120,00
007   αγροτεμάχιο (tarla) 1 60,00 120,00
008   2 3,00 60,00
009   αλώνι (harman) 2 3,00 60,00
010   αλώνι (harman yeri) 2 3,00 60,00
011   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 3 419,00 6.285,00
012   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 3 419,00 6.285,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 5 94 1.610,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 15 30,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 15 30,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 4 79 1.580,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 4 79 1.580,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 11 5 8.020,00
002   σπίτι (hane) 3 2 920,00
003   βοηθητικές κατασκευές 8 3 7.100,00
004   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari dolaplık 2) 1 3 3.500,00
005   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 7 0 3.600,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 6 341 3.596,00
002   αγελάδα (inek) 1 2 150,00
003   αίγες (keçi̇) 1 9 72,00
004   βόδι (öküz) 2 2 750,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 328 2.624,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 1 20 160,00
007   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 308 2.464,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 9, 2020, 1:49 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μάσαρη (τα). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5453/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό