Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5454
UUID βάσης δεδομένων: b0a45413-dd72-4159-a07f-be71bdf54c5c
Όνομα: Mirahor-ı Evvel Şehriyari Mehmed Ağa'nın Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Mirahor-ı Evvel Şehriyari Mehmed Ağa'nın Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Μάσαρη (τα)
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 14.594,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.100,0 1.330,0 4.200,0 2.964,0
41,8% 9,1% 28,8% 20,3%
Γενικά στατιστικά
Μάσαρη (τα):
1,00
3,00
33,3%
Μάσαρη (τα):
1,00
1,00
100,0%
Μάσαρη (τα):
1,00
4,00
25,0%
Μάσαρη (τα):
1,00
4,00
25,0%
Μάσαρη (τα):
3,00
9,00
33,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Μάσαρη (τα):
386,00
511,00
75,5%
Γαίες (αξία)
Μάσαρη (τα):
6.100,00
7.335,00
83,2%
Μάσαρη (τα):
2,00
5,00
40,0%
Μάσαρη (τα):
2,00
11,00
18,2%
Μάσαρη (τα):
80,00
94,00
85,1%
Μάσαρη (τα):
4,00
6,00
66,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Μάσαρη (τα):
1.330,00
1.610,00
82,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Μάσαρη (τα):
4.200,00
9.220,00
45,6%
Μάσαρη (τα):
2,00
6,00
33,3%
Ζώα (αριθμός)
Μάσαρη (τα):
308,00
341,00
90,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Μάσαρη (τα):
2.964,00
3.596,00
82,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Μάσαρη (τα):
14.594,00
21.761,00
67,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι του τέως αυτοκρατορικού ιππέα Μεχμέτ Αγά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Mirahor-ı Evvel Şehriyari Mehmed Ağa'nın Çiftliği 14.594,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 3 386,00 6.100,00
002   γη με βλάστηση 1 20,00 600,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 20,00 600,00
004   βαμβάκι 1 20,00 600,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 20,00 600,00
006   άλλη χρήση γης 1 2,00 40,00
007   αλώνι (harman) 1 2,00 40,00
008   αλώνι (harman yeri) 1 2,00 40,00
009   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 364,00 5.460,00
010   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 364,00 5.460,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 80 1.330,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 15 30,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 15 30,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 1 65 1.300,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 65 1.300,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 4 4.200,00
002   σπίτι (hane) 1 1 700,00
003   βοηθητικές κατασκευές 1 3 3.500,00
004   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari dolaplık 2) 1 3 3.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 308 2.964,00
002   βόδι (öküz) 1 0 500,00
003   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 308 2.464,00
004   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 308 2.464,00
Τελευταία επεξεργασία: Οκτ. 6, 2020, 3:45 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Mirahor-ı Evvel Şehriyari Mehmed Ağa'nın Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5454/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό