Όνομα: Mirahor-ı Evvel Şehriyari Mehmed Ağa'nın Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Mirahor-ı Evvel Şehriyari Mehmed Ağa'nın Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Μάσαρη (τα)
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 14,594.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
6,100.0 1,330.0 4,200.0 2,964.0
41.8% 9.1% 28.8% 20.3%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Μάσαρη (τα):
1.00
3.00
33.3%
Μάσαρη (τα):
1.00
1.00
100.0%
Μάσαρη (τα):
1.00
4.00
25.0%
Μάσαρη (τα):
1.00
4.00
25.0%
Μάσαρη (τα):
3.00
9.00
33.3%
Γαίες (εμβαδόν)
Μάσαρη (τα):
386.00
511.00
75.5%
Γαίες (αξία)
Μάσαρη (τα):
6,100.00
7,335.00
83.2%
Μάσαρη (τα):
2.00
5.00
40.0%
Μάσαρη (τα):
2.00
11.00
18.2%
Μάσαρη (τα):
80.00
94.00
85.1%
Μάσαρη (τα):
4.00
6.00
66.7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Μάσαρη (τα):
1,330.00
1,610.00
82.6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Μάσαρη (τα):
4,200.00
9,220.00
45.6%
Μάσαρη (τα):
2.00
6.00
33.3%
Ζώα (αριθμός)
Μάσαρη (τα):
308.00
341.00
90.3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Μάσαρη (τα):
2,964.00
3,596.00
82.4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Μάσαρη (τα):
14,594.00
21,761.00
67.1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι του τέως αυτοκρατορικού ιππέα Μεχμέτ Αγά
Mirahor-ı Evvel Şehriyari Mehmed Ağa'nın Çiftliği 14,594.00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 3 386.00 6,100.00
002   γη με βλάστηση 1 20.00 600.00
003   1 20.00 600.00
004   βαμβάκι 1 20.00 600.00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 20.00 600.00
006   1 2.00 40.00
007   αλώνι (harman) 1 2.00 40.00
008   αλώνι (harman yeri) 1 2.00 40.00
009   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 364.00 5,460.00
010   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 364.00 5,460.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 2 80 1,330.00
002   Σύνολο μουριών 1 15 30.00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 15 30.00
004   ελιές 1 65 1,300.00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 65 1,300.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 2 4 4,200.00
002   σπίτι (hane) 1 1 700.00
003   βοηθητικές κατασκευές 1 3 3,500.00
004   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari dolaplık 2) 1 3 3,500.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 2 308 2,964.00
002   βόδι (öküz) 1 0 500.00
003   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 308 2,464.00
004   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 308 2,464.00
Τελευταία επεξεργασία: Οκτ. 6, 2020, 3:45 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Mirahor-ı Evvel Şehriyari Mehmed Ağa'nın Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5454/ στις 28/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό