Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5456
UUID βάσης δεδομένων: 5c43d62b-1ba7-4c39-8f1f-b0697fd54f29
Όνομα: Αργάκι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Arkacı
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Argaki
Αργάκι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Argaki
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 74.677,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
59.590,0 880,0 5.360,0 8.847,0
79,8% 1,2% 7,2% 11,8%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
43,00
1.278,00
3,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
0,00
42,00
0,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
48,00
1.461,00
3,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
49,00
1.487,00
3,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
81,00
2.600,00
3,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
2.237,00
40.883,47
5,5%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
59.590,00
1.108.871,00
5,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
12,00
1.137,00
1,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
45,00
1.628,00
2,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
76,00
4.404,00
1,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
45,00
1.787,00
2,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
880,00
51.785,00
1,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
5.360,00
368.475,00
1,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
69,00
1.158,00
6,0%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
362,00
13.547,00
2,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
8.847,00
230.513,00
3,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
74.677,00
1.759.644,00
4,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Emir Hüseyin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αργάκι 2.920,00
Emir Ali γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αργάκι 2.850,00
Ορφανά του Emir Mehmed γιου του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αργάκι 1.336,00
Emir Mehmed γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αργάκι 0,00
Süleyman γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αργάκι 1.840,00
Veliyüddin γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αργάκι 210,00
Emir Hüseyin γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αργάκι 2.724,00
Emrullah? γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αργάκι 170,00
Emir Mustafa γιος του Şişman Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αργάκι 1.935,00
Emir Ali γιος του Timur
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αργάκι 1.900,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 81 2.237,00 59.590,00
002   γη με βλάστηση 39 1.990,00 56.230,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 39 1.990,00 56.230,00
004   αγροτεμάχιο (tarla) 39 1.990,00 56.230,00
005   άλλη χρήση γης 30 30,00 690,00
006   αλώνι (harman) 30 30,00 690,00
007   αλώνι (harman yeri) 2 2,00 45,00
008   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 12 217,00 2.670,00
009   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 12 217,00 2.670,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 12 76 880,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 12 76 880,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 8 70 820,00
004   ελιά (zeytun 2) 4 6 60,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 45 45 5.360,00
002   σπίτι (hane) 45 45 5.360,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 50,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 61 354 6.847,00
002   πρόβατα (agnam) 16 173 1.384,00
003   πρόβατα (koyun) 14 156 1.248,00
004   αγελάδα (inek) 21 25 1.875,00
005   αίγες (keçi̇) 1 3 24,00
006   βόδι (öküz) 18 20 2.500,00
007   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 5 133 1.064,00
008   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 5 133 1.064,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 7:54 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αργάκι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5456/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό