Όνομα: Αργάκι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Arkacı
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Argaki
Αργάκι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Argaki
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 37.068,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
33.445,0 840,0 1.205,0 1.728,0
90,2% 2,3% 3,3% 4,7%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
43,00
1.278,00
3,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
0,00
42,00
0,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
48,00
1.461,00
3,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
3,00
84,00
3,6%
Ναχιγιές Μόρφου:
81,00
2.600,00
3,1%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.234,00
24.005,54
5,1%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
33.445,00
661.438,50
5,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
12,00
1.137,00
1,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
45,00
1.628,00
2,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
72,00
2.176,00
3,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
337,00
0,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
840,00
31.096,00
2,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.205,00
176.755,00
0,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
69,00
1.158,00
6,0%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
143,00
9.643,00
1,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.728,00
112.902,00
1,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
37.068,00
972.741,50
3,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Emir Hüseyin γιος του Mehmed
Αργάκι 2.920,00
Emir Ali γιος του Mehmed
Αργάκι 2.850,00
Ορφανά του Emir Mehmed γιου του Mustafa
Αργάκι 1.336,00
Emir Mehmed γιος του Mustafa
Αργάκι 0,00
Süleyman γιος του İbrahim
Αργάκι 1.840,00
Veliyüddin γιος του Abdullah
Αργάκι 210,00
Emir Hüseyin γιος του Ali
Αργάκι 2.724,00
Emrullah? γιος του Hüseyin
Αργάκι 170,00
Emir Mustafa γιος του Şişman Mehmed
Αργάκι 1.935,00
Emir Ali γιος του Timur
Αργάκι 1.900,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 81 1.295,00 33.790,00
002   γη με βλάστηση 39 1.181,00 32.080,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 39 1.181,00 32.080,00
004   αγροτεμάχιο (tarla) 39 1.181,00 32.080,00
005   30 2,00 90,00
006   αλώνι (harman) 30 2,00 90,00
007   αλώνι (harman yeri) 2 1,00 45,00
008   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 12 112,00 1.620,00
009   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 12 112,00 1.620,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 12 73 850,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 12 73 850,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 8 69 810,00
004   ελιά (zeytun 2) 4 4 40,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 45 3 1.505,00
002   σπίτι (hane) 45 3 1.505,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 50,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 69 198 2.378,00
002   πρόβατα (agnam) 16 105 840,00
003   πρόβατα (koyun) 14 88 704,00
004   αγελάδα (inek) 21 3 225,00
005   αίγες (keçi̇) 1 3 24,00
006   βόδι (öküz) 26 4 625,00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 8 1 250,00
008   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 5 83 664,00
009   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 5 83 664,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 7:54 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αργάκι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5456/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό