Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5457
UUID βάσης δεδομένων: 80260011-7a80-4d25-85da-e89f3d84720d
Όνομα: Κυρά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Cira
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kyra
Κυρά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kyra
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 30.591,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
21.137,0 1.692,0 6.275,0 1.487,0
69,1% 5,5% 20,5% 4,9%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
30,00
1.278,00
2,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
42,00
2,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
32,00
1.461,00
2,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
33,00
1.487,00
2,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
69,00
2.600,00
2,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.100,50
40.883,47
2,7%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
21.137,00
1.108.871,00
1,9%
Ναχιγιές Μόρφου:
22,00
1.137,00
1,9%
Ναχιγιές Μόρφου:
32,00
1.628,00
2,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
189,00
4.404,00
4,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
32,00
1.787,00
1,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.692,00
51.785,00
3,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
6.275,00
368.475,00
1,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
15,00
1.158,00
1,3%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
21,00
13.547,00
0,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.487,00
230.513,00
0,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
30.591,00
1.759.644,00
1,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χριστοφής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κυρά 2.740,00
Νικόλας γιος του Σολωμού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κυρά 1.620,00
Γιαννής γιος του παπά Σολωμού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κυρά 1.965,00
Κυριάκος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κυρά 975,00
Γιωρκής γιος του Χατζή Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κυρά 945,00
Χριστόδουλος γιος του Μάρκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κυρά 1.508,00
Γιωρκής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κυρά 50,00
Γιαννής γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κυρά 1.835,00
Κωνσταντής γιος του παπά Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κυρά 1.630,00
Χριστόδουλος γιος του παπά Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κυρά 1.195,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 69 1.100,50 21.137,00
002   γη με βλάστηση 42 913,50 18.857,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 16 102,50 1.737,00
004   βαμβάκι 13 100,00 1.680,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 13 100,00 1.680,00
006   δημητριακά 3 2,50 57,00
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 3 2,50 57,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 26 811,00 17.120,00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 26 811,00 17.120,00
010   άλλη χρήση γης 16 16,00 520,00
011   αλώνι (harman) 15 15,00 370,00
012   küttab türbesi için gül 1 1,00 150,00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 11 171,00 1.760,00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 11 171,00 1.760,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 22 189 1.692,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 2 36 162,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 30 150,00
004   μουριές (dut eşcarı) 1 6 12,00
005   ελιά (όλα τα είδη) 20 153 1.530,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 16 143 1.430,00
007   ελιά (zeytun 2) 4 10 100,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 32 32 6.275,00
002   σπίτι (hane) 28 28 2.865,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 2 10,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 2 10,00
005   βοηθητικές κατασκευές 1 1 3.000,00
006   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με δεξαμενή από τρεχούμενο νερό (dolaplık ma-yı cari havuz) 1 1 3.000,00
007   Μύλοι 2 1 400,00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 0 100,00
009   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 14 20 1.237,00
002   πρόβατα (agnam) 1 1 8,00
003   πρόβατα (koyun) 1 1 8,00
004   αγελάδα (inek) 5 5 375,00
005   αίγες (keçi̇) 2 8 104,00
006   βόδι (öküz) 6 6 750,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 7:54 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κυρά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5457/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό