Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5459
UUID βάσης δεδομένων: c69eb399-8968-4897-b2e4-471d96d09ce3
Όνομα: Livadhia
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Livayı Sirkanohorko
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Livadhia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 2.645,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.165,0 0,0 230,0 250,0
81,9% 0,0% 8,7% 9,5%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
2,00
1.278,00
0,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
0,00
42,00
0,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
2,00
1.461,00
0,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
2,00
1.487,00
0,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
5,00
2.600,00
0,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
93,25
40.883,47
0,2%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
2.165,00
1.108.871,00
0,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
0,00
1.137,00
0,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
3,00
1.628,00
0,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
0,00
4.404,00
0,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
8,00
1.787,00
0,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
0,00
51.785,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
230,00
368.475,00
0,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
2,00
1.158,00
0,2%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
2,00
13.547,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
250,00
230.513,00
0,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
2.645,00
1.759.644,00
0,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γιωρκής γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Livadhia 1.675,00
Γιακουμής γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Livadhia 970,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 5 93,25 2.165,00
002   γη με βλάστηση 4 92,25 2.145,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 1,25 325,00
004   Αγροτεμάχια ριζαριού (Boya tarlaları) 2 1,25 325,00
005   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 2 1,25 325,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 91,00 1.820,00
007   αγροτεμάχιο (tarla) 2 91,00 1.820,00
008   άλλη χρήση γης 1 1,00 20,00
009   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 3 8 230,00
002   σπίτι (hane) 2 2 200,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 6 30,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 6 30,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 1 125,00
002   αγελάδα (inek) 1 1 125,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 7:55 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Livadhia. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5459/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό