Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5460
UUID βάσης δεδομένων: 53837450-a669-4965-851a-85dcab006e84
Όνομα: Χρυσηλιού, του
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Rusilyu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Chrysiliou
Χρυσηλιού, του
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Khrysiliou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 11.862,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
8.455,0 612,0 1.305,0 1.490,0
71,3% 5,2% 11,0% 12,6%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
10,00
1.278,00
0,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
0,00
42,00
0,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
10,00
1.461,00
0,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
10,00
1.487,00
0,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
21,00
2.600,00
0,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
417,25
40.883,47
1,0%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
8.455,00
1.108.871,00
0,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
10,00
1.137,00
0,9%
Ναχιγιές Μόρφου:
11,00
1.628,00
0,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
44,00
4.404,00
1,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
15,00
1.787,00
0,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
612,00
51.785,00
1,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.305,00
368.475,00
0,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
8,00
1.158,00
0,7%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
90,00
13.547,00
0,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.490,00
230.513,00
0,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
11.862,00
1.759.644,00
0,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Εξισλαμισθείς Hurşid
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χρυσηλιού, του 1.696,00
Γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χρυσηλιού, του 435,00
Λουίζος γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χρυσηλιού, του 3.080,00
Αντωνής γιος του Αναστάση
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χρυσηλιού, του 340,00
Γιωρκής γιος του Χατζή Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χρυσηλιού, του 460,00
Λουίζος
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χρυσηλιού, του 305,00
Μιχαήλ γιος του Αυγουστή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χρυσηλιού, του 1.745,00
Αρθούρος γιος του Αυγουστή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χρυσηλιού, του 1.900,00
Στρατής γιος του Χατζή Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χρυσηλιού, του 476,00
Νικόλας γιος του Παύλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χρυσηλιού, του 1.425,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 21 417,25 8.455,00
002   γη με βλάστηση 14 356,25 7.235,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 5 10,25 715,00
004   βαμβάκι 2 8,00 320,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarla) 1 2,00 80,00
006   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 6,00 240,00
007   δημητριακά 1 1,00 20,00
008   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 1,00 20,00
009   Αγροτεμάχια ριζαριού (Boya tarlaları) 2 1,25 375,00
010   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 2 1,25 375,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 9 346,00 6.520,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 9 346,00 6.520,00
013   άλλη χρήση γης 6 6,00 120,00
014   αλώνι (harman) 6 6,00 120,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 55,00 1.100,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 55,00 1.100,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 10 44 612,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 2 4 12,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 2 4 12,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 8 40 600,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 7 35 525,00
006   ελιά (zeytun 2) 1 5 75,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 11 15 1.305,00
002   σπίτι (hane) 9 9 980,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 5 25,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 5 25,00
005   Μύλοι 1 1 300,00
006   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 7 89 1.365,00
002   πρόβατα (agnam) 1 10 80,00
003   αγελάδα (inek) 4 8 600,00
004   βόδι (öküz) 1 1 125,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 70 560,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 1 70 560,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 7:55 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Χρυσηλιού, του. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5460/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό