Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5462
UUID βάσης δεδομένων: 2159225d-dd60-448d-adde-dc1688f28a93
Όνομα: Καζιβερά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Gazi Veren
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kazivera
Καζιβερά (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ghaziveran
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 19.954,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
11.020,0 574,0 3.720,0 4.640,0
55,2% 2,9% 18,6% 23,3%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
13,00
1.278,00
1,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
0,00
42,00
0,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
20,00
1.461,00
1,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
20,00
1.487,00
1,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
29,00
2.600,00
1,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.275,50
40.883,47
3,1%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
11.020,00
1.108.871,00
1,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
14,00
1.137,00
1,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
19,00
1.628,00
1,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
60,00
4.404,00
1,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
20,00
1.787,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
574,00
51.785,00
1,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
3.720,00
368.475,00
1,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
16,00
1.158,00
1,4%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
345,00
13.547,00
2,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
4.640,00
230.513,00
2,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
19.954,00
1.759.644,00
1,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Κόρη του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καζιβερά 1.410,00
Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καζιβερά 0,00
Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καζιβερά 40,00
Κόρη του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καζιβερά 1.490,00
Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καζιβερά 0,00
Κόρη του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καζιβερά 1.945,00
Μητέρα του κόρης του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καζιβερά 100,00
Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καζιβερά 0,00
Ahmed γιος του İsma'il
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καζιβερά 185,00
Musa γιος του Mehmed Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καζιβερά 1.985,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 29 1.275,50 11.020,00
002   γη με βλάστηση 19 1.265,50 10.880,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 0,50 50,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 0,50 50,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 0,50 50,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 1,00 20,00
007   δημητριακά 1 1,00 20,00
008   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 1,00 20,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 16 1.264,00 10.810,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 14 894,00 9.200,00
011   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 2 370,00 1.610,00
012   άλλη χρήση γης 10 10,00 140,00
013   αλώνι (harman) 9 9,00 90,00
014   μάντρα (mandira) 1 1,00 50,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 14 60 574,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 2 17 44,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 2 17 44,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 8 33 480,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 7 29 440,00
006   ελιά (zeytun 2) 1 4 40,00
007   συκιές 3 9 45,00
008   συκιές (eşcar-ı incir) 2 8 40,00
009   συκιές (incir eşcarı) 1 1 5,00
010   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 1 5,00
011   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 19 20 3.720,00
002   σπίτι (hane) 18 18 3.710,00
003   διώροφο σπίτι (hane-i fevkanili) 1 1 650,00
004   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 2 10,00
005   κυψέλη (ari kovani) 1 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 13 341 3.640,00
002   πρόβατα (agnam) 6 309 2.472,00
003   πρόβατα (koyun) 1 10 80,00
004   αγελάδα (inek) 3 7 500,00
005   βόδι (öküz) 2 4 500,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 21 168,00
007   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 2 21 168,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 27, 2021, 1:22 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καζιβερά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5462/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό