Όνομα: Καλό Χωριό Καπούτη
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kaput
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kalo Chorio Kapouti
Καλό Χωριό Καπούτη
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kalo Khorio Kaputi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 2.903,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1.343,0 100,0 570,0 890,0
46,3% 3,4% 19,6% 30,7%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
18,00
1.278,00
1,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
0,00
42,00
0,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
19,00
1.461,00
1,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
84,00
1,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
32,00
2.600,00
1,2%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Μόρφου:
777,00
24.005,54
3,2%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.343,00
661.438,50
0,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
17,00
1.137,00
1,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
19,00
1.628,00
1,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
10,00
2.176,00
0,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
337,00
0,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
100,00
31.096,00
0,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
570,00
176.755,00
0,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
14,00
1.158,00
1,2%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
56,00
9.643,00
0,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
890,00
112.902,00
0,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
2.903,00
972.741,50
0,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Εξισλαμισθείς Mustafa
Καλό Χωριό Καπούτη 155,00
Εξισλαμισθείς Ahmed
Καλό Χωριό Καπούτη 250,00
Εξισλαμισθείς Hüseyin
Καλό Χωριό Καπούτη 880,00
Κυριάκος γιος του Γαβριήλ
Καλό Χωριό Καπούτη 1.105,00
Χριστόδουλος γιος του Χρυσάφη
Καλό Χωριό Καπούτη 223,00
Παπά Δημήτρης γιος του παπά Χριστόδουλου
Καλό Χωριό Καπούτη 430,00
Ζήσιμος γιος του Πιερή
Καλό Χωριό Καπούτη 460,00
Κυριάκος γιος του Χριστοφή
Καλό Χωριό Καπούτη 685,00
Παπάς Γιακουμής γιος του Πιερή
Καλό Χωριό Καπούτη 250,00
Χριστόδουλος γιος του παπά Γιωρκή
Καλό Χωριό Καπούτη 365,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 32 893,00 1.558,00
002   γη με βλάστηση 19 891,00 1.493,00
003   2 117,00 280,00
004   βαμβάκι 1 2,00 80,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 2,00 80,00
006   δημητριακά 1 115,00 200,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 115,00 200,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 17 774,00 1.213,00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 17 774,00 1.213,00
010   13 2,00 65,00
011   αλώνι (harman) 12 1,00 15,00
012   μάντρα (mandira) 1 1,00 50,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 17 11 110,00
002   ελιές 17 11 110,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 16 10 100,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 19 2 620,00
002   σπίτι (hane) 19 2 620,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 50,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 14 108 1.290,00
002   αγελάδα (inek) 3 1 75,00
003   αίγες (keçi̇) 2 55 440,00
004   βόδι (öküz) 8 2 375,00
005   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 1 250,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 50 400,00
007   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 50 400,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καλό Χωριό Καπούτη. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5463/ στις 02/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό