Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5463
UUID βάσης δεδομένων: 2d17c643-dc0f-4871-a6cf-3c42d7e88b73
Όνομα: Καλό Χωριό Καπούτη
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kaput
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kalo Chorio Kapouti
Καλό Χωριό Καπούτη
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kalo Khorio Kaputi
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.783,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.773,0 350,0 2.470,0 2.190,0
35,6% 4,5% 31,7% 28,1%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
18,00
1.278,00
1,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
0,00
42,00
0,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
19,00
1.461,00
1,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
19,00
1.487,00
1,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
32,00
2.600,00
1,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.299,00
40.883,47
3,2%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
2.773,00
1.108.871,00
0,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
17,00
1.137,00
1,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
19,00
1.628,00
1,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
35,00
4.404,00
0,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
19,00
1.787,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
350,00
51.785,00
0,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
2.470,00
368.475,00
0,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
14,00
1.158,00
1,2%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
116,00
13.547,00
0,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
2.190,00
230.513,00
1,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
7.783,00
1.759.644,00
0,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Εξισλαμισθείς Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλό Χωριό Καπούτη 155,00
Εξισλαμισθείς Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλό Χωριό Καπούτη 250,00
Εξισλαμισθείς Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλό Χωριό Καπούτη 880,00
Κυριάκος γιος του Γαβριήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καλό Χωριό Καπούτη 1.105,00
Χριστόδουλος γιος του Χρυσάφη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καλό Χωριό Καπούτη 223,00
Παπά Δημήτρης γιος του παπά Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καλό Χωριό Καπούτη 430,00
Ζήσιμος γιος του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καλό Χωριό Καπούτη 460,00
Κυριάκος γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καλό Χωριό Καπούτη 685,00
Παπάς Γιακουμής γιος του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καλό Χωριό Καπούτη 250,00
Χριστόδουλος γιος του παπά Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καλό Χωριό Καπούτη 365,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 32 1.299,00 2.773,00
002   γη με βλάστηση 19 1.286,00 2.543,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 117,00 280,00
004   βαμβάκι 1 2,00 80,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 2,00 80,00
006   δημητριακά 1 115,00 200,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 115,00 200,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 17 1.169,00 2.263,00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 17 1.169,00 2.263,00
010   άλλη χρήση γης 13 13,00 230,00
011   αλώνι (harman) 12 12,00 180,00
012   μάντρα (mandira) 1 1,00 50,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 17 35 350,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 17 35 350,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 16 34 340,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 19 19 2.470,00
002   σπίτι (hane) 19 19 2.470,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 50,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 13 115 1.940,00
002   αγελάδα (inek) 3 3 225,00
003   αίγες (keçi̇) 2 55 440,00
004   βόδι (öküz) 7 7 875,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 50 400,00
006   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 50 400,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καλό Χωριό Καπούτη. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5463/ στις 15/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό