Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5464
UUID βάσης δεδομένων: 401004d5-0b6d-4fb6-817f-9b48f5956172
Όνομα: Phloudhi Iflui
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İflubi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Phloudhi Iflui
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.840,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.220,0 510,0 840,0 3.270,0
20,9% 8,7% 14,4% 56,0%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
5,00
1.278,00
0,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
0,00
42,00
0,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
7,00
1.461,00
0,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
7,00
1.487,00
0,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
14,00
2.600,00
0,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
105,00
40.883,47
0,3%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.220,00
1.108.871,00
0,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
4,00
1.137,00
0,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
8,00
1.628,00
0,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
51,00
4.404,00
1,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
11,00
1.787,00
0,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
510,00
51.785,00
1,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
840,00
368.475,00
0,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
8,00
1.158,00
0,7%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
294,00
13.547,00
2,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
3.270,00
230.513,00
1,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
5.840,00
1.759.644,00
0,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Elhac Ahmed γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Phloudhi Iflui 2.180,00
Αδελφή του Bayram
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Phloudhi Iflui 230,00
Bayram
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Phloudhi Iflui 0,00
Bayram γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Phloudhi Iflui 2.220,00
Κόρη του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Phloudhi Iflui 735,00
Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Phloudhi Iflui 0,00
Ali γιος του Hacı Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Phloudhi Iflui 475,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 14 105,00 1.220,00
002   γη με βλάστηση 11 102,00 1.145,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 7 42,00 845,00
004   βαμβάκι 4 39,00 780,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 4 39,00 780,00
006   αμπέλι 1 1,00 25,00
007   αμπέλι (bağ) 1 1,00 25,00
008   δημητριακά 2 2,00 40,00
009   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 2 2,00 40,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 60,00 300,00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 4 60,00 300,00
012   άλλη χρήση γης 3 3,00 75,00
013   αλώνι (harman) 2 2,00 25,00
014   μάντρα (mandira) 1 1,00 50,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 4 51 510,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 4 51 510,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 3 41 410,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 10 100,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 8 11 840,00
002   σπίτι (hane) 5 5 710,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 6 30,00
004   κυψέλη (ari kovani) 2 6 30,00
005   βοηθητικές κατασκευές 1 0 100,00
006   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 1 0 100,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 4 290 2.320,00
002   αίγες (keçi̇) 2 40 320,00
003   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 250 2.000,00
004   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 2 250 2.000,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 24, 2020, 2:25 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Phloudhi Iflui. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5464/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό