Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5465
UUID βάσης δεδομένων: 4b38fd61-471b-45c1-b43f-f80d85def2c6
Όνομα: Τσιφλίκι Παλαιόμυλου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Balyomilo Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Paleomylos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 2.530,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
810,0 150,0 1.000,0 570,0
32,0% 5,9% 39,5% 22,5%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
1.278,00
0,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
0,00
42,00
0,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
1.461,00
0,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
1.487,00
0,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
3,00
2.600,00
0,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
57,00
40.883,47
0,1%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
810,00
1.108.871,00
0,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
1.137,00
0,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
2,00
1.628,00
0,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
30,00
4.404,00
0,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
1.787,00
0,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
150,00
51.785,00
0,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.000,00
368.475,00
0,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
2,00
1.158,00
0,2%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
31,00
13.547,00
0,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
570,00
230.513,00
0,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
2.530,00
1.759.644,00
0,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τσιφλίκι Παλαιόμυλου 2.530,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 3 57,00 810,00
002   γη με βλάστηση 2 56,00 800,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 6,00 300,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 6,00 300,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 6,00 300,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 50,00 500,00
007   αγροτεμάχιο (tarla) 1 50,00 500,00
008   άλλη χρήση γης 1 1,00 10,00
009   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
010   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 10,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 30 150,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 30 150,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 30 150,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 1 1.000,00
002   σπίτι (hane) 1 1 500,00
003   βοηθητικές κατασκευές 1 0 500,00
004   αλακάτι (μαγγανοπήγαδι) με τρεχούμενο νερό (ma-yı cari dolaplık) 1 0 500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 30 320,00
002   πρόβατα (agnam) 1 30 320,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 14, 2021, 9:09 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τσιφλίκι Παλαιόμυλου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5465/ στις 23/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό